A co na jejich postoje řekla spisovatelka Lenka Procházková, aniž by věděla, kdo se pod vylosovanými čísly skrývá?

Co jsou církevní restituce?

Sněmovna v noci 8. listopadu přehlasovala Senát a schválila zákon o majetkovém vyrovnání státu s církvemi. Vychází z dohody 17 církví, které si rozdělí finanční náhradu v poměru 80:20 ve prospěch katolické církve. O vracený majetek (budovy, lesy, půda, rybníky) musejí církve žádat a zdůvodnit svůj nárok.

Jeho hodnota činí 75 miliard korun, finanční náhrada je ve výši 59 miliard ( s inflační doložkou až 96 miliard), splátky jsou rozložené na 30 let, k odluce od státu dojde za 17 let. První tři roky (2013 – 15) bude stát na platy duchovních a církevní administrativy dál vydávat 1,4 miliardy ročně. Od čtvrtého roku se bude tento příspěvek každoročně snižovat o pět procent.

Jak by podle vás mělo vypadat vyrovnání státu s církvemi?

1. Vladimír Franz
Hudebník a výtvarník Vladimír Franz představil v úterý 28. srpna 2012 novinářům svoji kandidaturu na prezidenta ČR.Jsem pro, aby církve dostaly zpět to, co jim komunistický režim sebral, a jsem i pro odluku církve od státu. Ostatně volal po ní už TGM. Nejsem ale přesvědčen o tom, zda vyrovnání má být v rozsahu a formě, kterou předložila vláda, a nejsem si ani jistý tím, že to musí být právě v situaci, kdy hrozí zhroucení sociálního systému a všichni se musíme uskromnit.2. Vladimír Dlouhý

Kandidát na prezidenta Vladimír Dlouhý navštívil Krajskou vědeckou knihovnu a s ní propojenou židovskou Synagogu.Vyrovnání podporuji za splnění určitých podmínek. Církve by v dnešní fiskální situaci měly být vstřícnější, co se týče finanční složky vyrovnání. Nesmí se také vracet více, než bylo sebráno. Musíme mít zároveň jistotu, že se přesuny majetku nestanou příležitostí pro podvodníky.
3. Jana Bobošíková

Jana Bobošíková.Jsem proti miliardovým církevním restitucím. Jsem pro navrácení fyzického majetku farnostem podle restitučních zákonů z 90. let. Jsem pro odluku církve od státu a její financování daňovými příspěvky, o kterých si rozhodne každý občan sám (asignace).

4. Miloš Zeman

Miloš Zeman na náměstí ve Zlíně.Jak jsem již dříve uvedl, doporučuji v otázce církevních restitucích referendum o dnes předloženém návrhu zákona. Nicméně osobně se domnívám, že by v úvahu měl přicházet buď italský model daňových asignací, nebo německý model, kde každý registrovaný příslušník církve platí o jedno procento vyšší daň z příjmu, přičemž se toto jedno procento navíc katolické církvi odevzdává.


5. Jan Fischer

Jan Fischer.Narovnání s církvemi je potřebné, pokud má dojít k jejich odluce od státu, a pokud se mají dále financovat ze svých vlastních prostředků. Řešením bude vždy kompromis a zcela spokojena nebude ani jedna strana. Jediný problém vidím v načasování toho kroku do doby ekonomické krize.
6. Tomio Okamura

Tomio OkamuraSoučasná podoba tzv. restitucí je nespravedlivá vůči daňovým poplatníkům i vůči katolíkům. Oddělme financování církví od vrácení ukradeného majetku. Financovat své církve můžeme tak, že část daní by každý mohl na základě svého uvážení adresně posílat církvím nebo veřejněprospěšným organizacím.7. Jiří Dienstbier

Prezidentský kandidát sociální demokracie Jiří Dienstbier.Preferuji model, kdy církev majetek vlastní, ovšem na nakládání s ním dozírá stát - tzn. zřízení fondu církevního majetku, který bude spravovat jasně vymezený majetek. Nepřijatelné jsou pro mne finanční kompenzace, zvlášť v době, kdy schází prostředky na financování základní infrastruktury státu.8. Přemysl Sobotka

Přemysl Sobotka.Stát musí vrátit majitelům majetek, který byl komunisty ukraden a rozkraden. Proti tomu nikdo v občanských restitucích neprotestoval. Stejný princip tedy platí i pro církve. Pokud si církev na konkrétní majetek činí v rámci restitucí nárok, musí vlastnictví zcela jasně prokázat. Jinak nemůže být vrácen. Součástí restitucí je odluka církve od státu. Tedy se nestane to, že u nás vznikne nějaká nová, našemu prostředí cizí a možná i nepřátelská církev a my všichni budeme z daní platit její představitele a duchovní, tak jako stát dosud platí všem církvím. To zmizí.


9. Zuzana Roithová

Zuzana Roithová přišla 29. října do sídla ministerstva vnitra v Praze oficiálně podat prezidentskou kandidaturu podpořenou petičními archy s více než 80 tisíci podpisů.Je to pro stát výhodný kompromis se všemi církvemi. Najít novou dohodu by nebylo snadné. Restituce věřící ve víře neposílí, ale pomohou obcím. Církve z výnosů zajišťují hlavně sociální služby. Byli bychom bohatší, kdyby ukradený majetek byl vrácen včas.

10. Karel Schwarzenberg

Karel SchwarzenbergJsem pro majetkové vyrovnání podle schváleného zákona.11. Táňa Fischerová

Táňa FischerováStát by měl spolufinancovat památky, církve by měly dostat majetek, který by byl tak jako dříve vázán na konkrétní činnost a nesměly by jej prodávat.


Spisovatelka Lenka Procházková komentuje odpovědi prezidentských adeptů:

Bojí se tak klíčové rozhodnutí svěřit občanům

Mrzí mě, že téměř žádný kandidát nedokázal konkrétně odpovědět na otázku. Světlou výjimkou je odpověď č. 3, která je jasná, přímá a je zřejmé, že dotázaný se o problematiku zajímá. I já pokládám restituční zákony z devadesátých let za nastavení závazných pravidel.

Lenka ProcházkováZaujala mě odpověď č. 10, která je buď nejnaivnější anebo nejvíce pokrytecká. Autor odpovědi buď úskalí zmíněného zákona vůbec nezná, anebo naopak dobře ví, proč ona úskalí v zákonu jsou a jak se dají zneužít. Pokud by platila druhá varianta, můžeme se domnívat, že tento kandidát může mít z přijetí zákona osobní prospěch.

Číslo 11 je úhybná odpověď. Stát samozřejmě církevní památky z velké části financuje a zákon nemluví o tom, že toto financování skončí. Církve by měly dostat majetek, tvrdí „jedenáctka", ale už nespecifikuje jaký a v jakém rozsahu.

Odpověď č. 9 je jak z jiné planety. Co věta to perla. Nechápu, jakým způsobem církevní restituce pomohou obcím. Obcím by přece nejlépe pomohlo, kdyby stát zablokované pozemky zákonem vydal rovnou jim, namísto toho, aby je musely od církve vykupovat za peníze daňových poplatníků. Nechápu ani, jak může být pro stát výhodné darovat 134 miliardy (navýšených o inflaci) bez kontroly. Co se týče sociálních služeb, církevní školy financuje ministerstvo školství, církevní nemocnice a hospice platí zdravotní pojišťovny. Je vidět, že tento kandidát toho o financování sociálních služeb moc neví, církev tyto služby pouze provozuje, platíme je my všichni. Naprosto nelogická je i poslední věta. Nevím, o co bychom byli bohatší, každopádně teď je jisté, že po přijetí zákona budeme o dost chudší.

Líbí se mi odpověď č. 4. Faktem je, že italský i německý model financování církví funguje dobře, na rozdíl od modelu slovenského, jímž je silně inspirován i náš zákon o církevních restitucích. Slovenský model skončil famózním rozkradením vydaných majetků katolickými hodnostáři.

Škoda, že pouze tento jediný kandidát navrhuje vypsání referenda. Jsem přesvědčena, že o každém takto závažném kroku, by měli rozhodovat občané a ne skupina ovlivnitelných politiků.

ODHALENÍ: Spisovatelka Lenka Procházková by podle anonymních odpovědí volila MILOŠE ZEMANA či JANU BOBOŠÍKOVOU.

Zbigniew Czendlik: Je to zázrak tisíciletí

Oblíbený katolický kněz Zbigniew Czendlik věří, že vrácený majetek prospěje především občanům ČR. „Někdo říká, že to je krádež tisíciletí, ale já tomu říkám zázrak tisíciletí. Osobně jsem byl velmi skeptický, že se to povede," řekl správce lanškrounské farnosti Deníku. Dodává, že zákony bývají málokdy úplně spravedlivé a dokonalé. „Myslím ale, že podstata církevních restitucí je správná, i když teď to vypadá, že to katolické církvi spíš ubližuje," míní Zbigniew Czendlik. Je přesvědčen, že stát na tom může vydělat, protože církve jsou dobrým hospodářem: „Když se podívám na svoji farnost, tak za dvacet let se tu s podporou státu a měst udělalo moc, o svěřený majetek se staráme, náš kostel nikdy nevypadal tak krásně. Církev se může stát velkým zaměstnavatelem, lidé určitě ocení církevní péči v nemocnicích, školách, hospicích." Na otázku, zda si je – podobně jako třeba Karel Schwarzenberg nebo Přemysl Sobotka a Zuzana Roithová – jist, že církve získaný majetek a peníze promění v „dobro", kněz Zbigniew Czendlik odpověděl: „O tom jsem absolutně přesvědčen. Pokud by k tomu nedošlo, byli by velmi zklamaní nejen nevěřící. Vždyť to by se církev zpronevěřila svému hlavnímu poslání. Jde o to najít věrohodné lidi, protože ani my nejsme imunní proti neřestem a spekulantům. Vždycky říkám – i od posvěcené svíčky se člověk může popálit. Já ale věřím, že vposledku to dopadne dobře a bohatá církev výrazně obohatí celou společnost."

Kandidáti na prezidenta ČR