Podobných případů ale byly desítky. Piráti spočítali, že v prvním roce vlády Nečasův kabinet vyměnil 55 zástupců ve státních firmách, Rusnokova vláda 34 a Sobotkova 62. Nikdo kromě ministrů neměl přitom vliv na to, kdo bude sedět v představenstvech a dozorčích radách.

Částečný posun nastal za vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL, kdy vznikl vládní nominační výbor, jímž museli kandidáti do orgánů státních podniků a firem s majetkovou účastí státu procházet. Dělo se tak ale bez zákonných pravidel.

Nominační zákon je jedním z opatření, která prosazuje občanská iniciativa Rekonstrukce státu. Nyní by se její snažení mohlo proměnit ve skutek. Poslanci různých stran se totiž shodli na komplexním pozměňovacím návrhu k vládní předloze tohoto předpisu.

Transparentnější proces 

„Ta neobsahovala žádnou závaznost, takže ministři by nemuseli závěr nominačního výboru respektovat, to jsme se snažili aspoň částečně napravit,“ sdělil předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO). Poslanci chtějí prosadit, aby byl nominační proces více transparentní. „Kandidáti budou muset splňovat podmínky věku, vzdělání a bezúhonnosti.

Pokud ministr nebude respektovat doporučení výboru, bude to muset veřejnosti zdůvodnit,“ uvedl Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ačkoli zákon neobsahuje sankce, podle Vondráčka každý ministr ponese politickou odpovědnost za své rozhodnutí.

V nominačním výboru zasedne nejméně pět členů, jejichž funkční období bude pětileté. Budou se obměňovat postupně po roce, aby nově nastupující vláda nemohla kompletně vyměnit jeho osazenstvo. Šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek sdělil, že jeho strana zatím neprosadila, aby se do zákona dostala pravidla pro výkon vlastnické politiky státu. „Chtěli bychom, aby bylo zajištěno efektivní a strategicky promyšlené působení státu v jím ovládaných společnostech. Návrh v tomto smyslu v budoucnu předložíme,“ ujistil Michálek.