Po sedmdesáti letech přijel v pátek na Břeclavsko lichtenštejnský kníže jako hlava státu, který uznává Českou republiku. A naopak. Historická návštěva Hanse Adama II. byla sice soukromá, ale i tak stačil mnohé šokovat.

„My bychom byli velmi rádi, kdyby nám byly naše majetky vráceny. Jsme ochotni do nich okamžitě začít investovat, aby se z nich znovu daly vytvářet hodnoty tak, jak to naši předkové dělali po celou dobu svého hospodaření v těchto oblastech. Já jsem přesvědčený, že takové řešení by bylo i v zájmu českého obyvatelstva,“ odpověděl v Mikulově Hans Adam II. na otázku, jestli budou Lichtenštejnové žádat o navrácení majetku.

Slavný rod žalobu zatím nechystá

Slavný rod přišel o Lednicko–valtický areál i další majetek v Československu na základě Benešových dekretů. Dodnes se s tím ale nesmířil. Lichtenštejnové argumentují tím, že nejsou Němci a s nacisty nespolupracovali. Žalobu na vrácení majetku přesto zatím nechystají.

„Ne, my žádné takové přípravy nepodnikáme. Šlo nám zejména o to, aby se konečně normalizovaly vztahy mezi našimi zeměmi, protože máme mnoho styčných bodů a zájmů,“ nechal se slyšet nynější vládce knížectví.

Hejtman Hašek debatu rázně uťal

Jihomoravský hejtman Michal Hašek ovšem debatu o majetkových otázkách rázně uťal. „Chtěl bych upozornit, že dnes nebyly tyto otázky předmětem našich rozhovorů. Je to čistě záležitostí mezistátních jednání, dnes jde o návštěvu Jihomoravského kraje,“ zdůraznil Hašek.

Podle něj se má nechat historie historikům a obě strany by se měly soustředit na budoucnost. „Jednali jsme o možnosti výměny vysokoškolských studentů. Už jsme dohodli konkrétní spolupráci mezi vysokými školami z jižní Moravy a univerzitou ve Vaduzu,“ pochlubil se hejtman.

„Stejně tak se chystáme konkretizovat dohodu mezi hospodářskými komorami. To znamená, aby na jižní Moravu přijela skupina lichtenštejnských podnikatelů a my bychom hledali možnosti, jak je zapojit do rozvoje regionální ekonomiky,“ přiblížil další důležitou oblast rýsující se spolupráce Hašek.

Kníže chce brát věci s nadhledem

Právě on společně s knížetem pokřtil ve Valticích knihu Pavla Juříka Moravská dominia Liechtensteinů a Dietrichsteinů. „Doufám, že tato kniha prolomí tabu týkající se lichtenštejnského rodu. Přeji si, aby i ona pomohla ke zlepšení vztahů mezi Českou republikou a Lichtenštejnskem a mezi jižní Moravou a rodem Lichtenštejnů, protože to je ku prospěchu všech zúčastněných stran,“ vyjádřil přání autor první české publikace o Lichtenštejnech po mnoha desetiletích.
„Vyvlastnění majetku po druhé světové válce nebylo první vyvlastnění v naší rodině. Například ve čtrnáctém století nám majetky těžce vyvlastnili Habsburkové a musím říct, že náš rod s nimi nechtěl mít dalších dvě stě let nic společného. A teď, když se na to podívám: moje babička je z rodu Habsburků, matka mojí sestřenice je z Habsburků. Proto si myslím, že tyto věci je potřeba brát s nadhledem,“ věří v budoucí spolupráci i Hans Adam II.


Hans Adam II. z Lichtenštejna slíbil:Česky budou mluvit vnuci

Valtice -Johannes Adam Ferdinand Alois Josef Maria Marko d'Aviano Pius von und zu Liechtenstein – to je celé jméno knížete Lichtenštejna, jednoho z nejbohatších monarchů Evropy.Měla jsem mu položit pár otázek. Celý den mě ovládala nervozita, zda budou mé znalosti němčiny dostačující. Přece jen, s knížetem jsem ještě nemluvila.

Po nabitém programu a dlouhém čekání si Jeho Výsost na mě udělala čas. Nakonec se z Hanse Adama II. vyklubal sympatický muž v letech, který s úsměvem odpověděl na všechny otázky. Jen narážku na svou manželku, která má na své dětství v Čechách špatné vzpomínky, zamluvil.

Věřil jste tomu, že se někdy do lednického a valtického zámku podíváte takto oficiálně?

Já jsem věřil, že se to povede. Dříve jsem navštěvoval Lednicko–valtický areál pouze jako prostý turista, takže jsem oba zámky znal. Poprvé jsem tu byl jako velmi mladý a vždy jsem doufal, že se sem vrátím na oficiální návštěvu.

Jak se vám líbí kraj vašich předků? A co říkáte na přijetí?

Velmi se mi tady líbí. Musel jsem obdivovat, co všechno je tu spraveno a co se povedlo zrestaurovat. Krajina kolem obou zámků je také překrásná. Vůbec se nedivím, že si mí předkové vybrali právě jih Moravy jako své sídlo.

Umíte si představit, že byste tu trávil nějakou část z roku? Třeba léto?

Ano, proč ne. Je tu opravdu krásně. Myslím, že zdejší prostředí toho má mnoho co nabídnout. Jak z hospodářského, tak lidského hlediska.

Chystáte s místními zámky navázat spolupráci? Jakou konkrétní?

Ano, přemýšlíme, čím bychom mohli naši spolupráci začít. Možná bychom zde mohli uspořádat nějakou výstavu. Zatím se jedná jen o návrhy. Doufám, že se alespoň některý z nich stane skutečností. Nic úplně přesného zatím naplánováno není, ale předpokládám, že v nejbližší době se vše zpřesní.

Město Valtice by rádo navázalo užsí spolupráci s Vaduzem hlavně v kulturní a sportovní oblasti. Podpoříte toto partnerství měst?

Ano, o této snaze Valtic už vím. Případné partnerství obou měst doporučuji a podpořím. Myslím, že ke konkrétním krokům dojde v nejbližší době.

Jste první lichtenštejnský kníže po dlouhé době, který nemluví česky. Chystáte se to napravit?

To je pravda, česky bohužel vůbec neumím. Měl bych s tím asi něco dělat a možná se tak i stane. Mám pocit, že nejsem příliš jazykově nadaný, takže tento úkol nejspíš přenechám svým vnukům.

Můžete prozradit něco ze svého soukromého knížecího života?

Moje babička je z rodu Habsburků, matka mojí sestřenice je také z Habsburků. Moje žena je Kinská a moje druhá babička je také Kinská. Takže někdy si ze mě moje žena děla legraci, že mám víc české krve než ona sama. Přestože se narodila v Praze.

ZDEŇKA SAVAROVÁ