V Praze dnes začala třídenní konference Interpolu, která se má zabývat hlavně terorismem, ochranou hranic, počítačovou kriminalitou a spoluprací s policejními sbory. Jednání se podle Stocka účastní přes 150 delegátů, pozorovatelů a hostů z více než 50 zemí.

„Bezpečnost Evropy záleží na úzkém vztahu se zeměmi, které jsou mimo naše hranice," řekl Stock. Dodal, že bezpečnost závisí také na vztazích mezi různými organizacemi, a je proto rád, že jsou na konferenci pozorovatelé i ze „zbytku světa".

Podstatná je podle Stocka především otázka širší výměny informací. „Informace jsou klíčovou hodnotou pro kriminální policii. Interpol nabízí globální platformu pro policie svých 190 členů, aby sdílely důležité informace. Bezpečnost některé země často začíná na opačné straně světa," řekl novinářům. Je důležité co nejvíc vytěžit ze 17 databází, které Interpol obstarává, dodal.

Boj s organizovaným zločinem

Chovanec, který nad konferencí převzal záštitu, řekl, že Česko nemůže navzdory poklesu kriminality „usnout na vavřínech", protože vnímá svět jako globální. „Jsme jeho součástí, chceme se na něm podílet a pomáhat, jsme si vědomi, že problémy ve světě jsou i problémy našimi. Pokud nebudeme schopni reagovat, dříve nebo později se objeví," uvedl.

ČR je podle ministra v souvislosti s migrační krizí připravena vést debatu o tom, koho „pouštíme na své území". „Na druhou stranu jsme připraveni pomáhat těm opravdu potřebným," dodal. Tuhý ve svém úvodním projevu uvedl, že je přesvědčen o tom, že klíčová témata přispějí ke společnému řešení boje proti organizovanému zločinu.

Česko představí mimo jiné své poznatky v drogové problematice, dodal Tuhý na tiskové konferenci. „Policie připravila projekt Reliéf. Je to metoda, která efektivněji v rámci předávání informací dovede identifikovat drogovou kriminalitu. Máme připraven stánek, kde budeme tento blok prezentovat," řekl.

Interpol je mezivládní organizace zabezpečující spolupráci v kriminálně-policejní oblasti mezi smluvními státy. Sdružuje 190 členských států. Organizace byla založena v roce 1923 jako Mezinárodní úřad kriminální policie, název Mezinárodní organizace kriminální policie (Interpol) nese od roku 1956.

Československo patřilo k zakládajícím členům, v roce 1952 však vystoupilo. Jeho členství bylo obnoveno v roce 1990, po rozdělení Československa bylo Česko stejně jako Slovensko znovu přijato v říjnu 1993. Činnost Interpolu upravuje ústava z roku 1956, hlavním orgánem je valné shromáždění.