Okonání olympiády vmetropoli vroce 2016tak občané rozhodovat nebudou. Alespoň prozatím.

Zastupitelé zdůvodnili zamítnutí tím, že návrh zákona oreferendu je protiústavní. „Referendum je nástrojem výkonu státní moci lidem, ale vpřípadě rozhodování opořádání her ovýkon státní moci nejde,“ argumentoval primátor PavelBém.

Tento argument se vůbec nelíbil zástupcům signatářů a starostů malých obcí, kteří po referendu volají. Advokát Stanislav Polčák neústavnost návrhu rázně odmítl a primátorovu argumentaci označil za čistě účelovou. Návrh zákona oreferendu je totiž návrhem ústavního zákona. „Ústavní zákon a ústava jsou na stejné úrovni,“ řekl Deníku Polčák.

Bémův názorový obrat

Většina zastupitelů ipřesto Bémovu argumentaci přijala. Když však podal zastupitel za ČSSD Karel Březina návrh na sladění návrhu sústavou, neuspěl. Stejně tak neprošly další pozměňovací návrhy, které požadovaly referendum. „Tak významné výdaje státního rozpočtu by měly být podrobeny referendu,“ vyjádřil názor některých zastupitelů Březina.

Sjeho názorem souhlasili idalší. Návrh na lidové hlasování mělo pražské zastupitelstvo již mnohokrát vminulosti možnost odhlasovat. „Když jsme alespoň desetkrát podávali návrh na místní referendum, byl zamítnut stím, že pořádání olympiády je věc všech lidí a referendum by mělo být celostátní,“ prohlásil zastupitel za SNK– ED Jiří Witzany. „Teď máme podobný návrh na stole a jeho odmítnutí svědčí orozpornosti postojů některých zastupitelů,“ kritizoval přístup většiny přítomných.

Klub ODS, který má vzastupitelstvu pohodlnou většinu, ale jeho názor nesdílí. Proto přijalo zastupitelstvo Bémův návrh většinou 43hlasů z65přítomných. „Kdyby se mělo vreferendu rozhodovat ovšech podobných výdajích, nedělalo by se nic jiného,“ prohlásil primátor Bém. „Rozpočet má mnoho daleko větších investic, než je olympiáda.“

Zástupkyně starostů senátorka Jana Juřenčáková vytkla pražskému primátorovi radikální názorový obrat. „Pan primátor včeské televizi prohlásil, že bude stoprocentně garantovat komunikaci sobčany formou referenda,“ připomněla Juřenčáková.

Návrh míří do Senátu

Primátor však nevraživost malých obcí vůči Praze kvůli olympiádě označil za nespravedlivou. Podle něj na hrách vydělají právě tak, jako metropole. „Argument, že na olympiádu budou doplácet, je lichý a mimořádně vulgární populismus,“ rozohnil se Bém. „Například jen na rozvoj sportovišť mimo Prahu půjde investice ve výši 35miliard korun,“ vypočítal primátor.

Vzhledem knepříznivému výsledku hlasování se starostové a petenti chtějí obrátit snávrhem na referendum přímo na parlament. Senátorka Juřenčáková předloží vprůběhu února návrh zákona vSenátu. „Budeme se také snažit získat 73tisíc podpisů Pražanů pro vypsání pražského referenda,“ informoval Polčák.

PETR KUPEC, JITKA EISENHAMMEROVÁ