Celkem 90stránkový dokument obsahuje shrnutí kauzy, i důvody, proč nestačily důkazy vyšetřovatelů k tomu, aby se kauza dostala k soudu. 

„Závěrem tedy konstatuji, že přestože považuji za prokázané, že obvinění jednali vědomě účelově tak, aby byla poskytnuta dotace v rámci ROP NUTS 2 na výstavbu MKA ČH, a že existovalo spojení mezi společnostmi a případně dalšími společnostmi ze skupiny Agrofert prostřednictvím fyzických osob, které jednaly společně, nepodařilo se opatřit důkazy, které by prokazovaly, že společnost nebyla v době podání žádosti o dotaci či následné době do rozhodnutí o poskytnuté dotace (…) nezávislým podnikem,“ píše v dokumentu Šaroch. 

Podle Šarocha měl sice Babiš na stavbě farmy mimořádný zájem, ale zároveň nebylo prokázáno, že by premiér byl držitelem anonymních akcií v době, kdy firma byla vyvedena z holdingu Agrofert. „Enormní zájem Ing. Babiše na výstavbě areálu a na jeho provozování je patrný i z dalších shromážděných důkazů, které svědčí o jeho osobní angažovanosti při projektování stavby, výstavbě areálu, zajišťování vybavení areálu, prezentaci areálu a podobně,“ píše státní zástupce.

Mimořádný zájem

V rozhodnutí také Šaroch vysvětluje, proč nebral v potaz závěry evropských vyšetřovatelů. V této části jsou podle šéfa MSZ Martina Erazíma i citace výpovědí obviněných, svědků a shromážděných listinných důvodů. Žalobci je zatím nemohou zveřejnit, protože spis posílají nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který může verdikt zrušit.

"V případě jejich zveřejnění by mohlo dojít k ohrožení výsledku tohoto řízení," uvedl v tiskové zprávě zaslané ČTK. Erazím také sdělil, že udělal v Šarochově textu pouze drobné úpravy ještě před finální verzí usnesení.

Podle Šarocha měl sice Babiš na stavbě farmy mimořádný zájem, ale nepovažuje za prokázané, že by právě premiér byl držitelem anonymních akcií v době, kdy firma byla vyvedena z holdingu Agrofert. „Enormní zájem Ing. Babiše na výstavbě areálu a na jeho provozování je patrný i z dalších shromážděných důkazů, které svědčí o jeho osobní angažovanosti při projektování stavby, výstavbě areálu, zajišťování vybavení areálu, prezentaci areálu a podobně,“ uvádí žalobce.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. O rok později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert. Policie Babiše obvinila v říjnu 2017 z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, letos v dubnu ho policisté navrhli obžalovat. Babiš vlastnil holding do předloňského února, pak jej vložil do svěřenských fondů.

Propojení Čapího hnízda s Agrofertem nehrálo roli

Propojení Čapího hnízda s Agrofertem však podle Erazíma nehrálo roli, protože si oba podniky nekonkurovaly, ani nesjednocovaly svoji činnost na společném trhu. Babiš dlouhodobě odmítal, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Stíhání kromě něj čelila i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál.

Zastavení se zatím netýká premiérova syna Andreje Babiše mladšího, kterého policie vyšetřuje zvlášť. Podle Šarocha lze předpokládat, že i v této části bude stíhání zastaveno. Kdy se tak stane, zatím není jasné.

Městské státní zastupitelství již dříve uvedlo, že společnost Farma Čapí hnízdo splňovala podmínky definice malého a středního podniku, pro které byla určena padesátimilionová evropská dotace, jež farma v létě 2008 získala. Obvinění tedy nespáchali dotační podvod. Rozhodnutí v úterý nabylo právní moci. Zveřejněná část usnesení obsahuje převážně právní závěry, které vedly státního zástupce k zastavení stíhání.