„Stále ovšem platí, že změnit pojišťovnu může každý klient jen jednou za rok. Dříve to ale bylo možné pouze v jednom termínu, a to od ledna do června. Klientem nové pojišťovny se pak člověk stal 1. ledna následujícího roku," vysvětlil změnu mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.

Při narození dítěte se právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužívá. Dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Narození dítěte je jeho zákonný zástupce povinen zdravotní pojišťovně oznámit. Změnu zdravotní pojišťovny za nezletilé a osoby bez způsobilosti k právním úkonům provádí jejich zákonný zástupce.

Nemoci srdce a cév

Zatímco od devadesátých let fungovalo v České republice postupně 26 zdravotních pojišťoven, k letošnímu roku se jich ustálilo sedm. Jejich výdaje na zdravotní péči ale stále narůstají. Mezi lety 2010 až 2013 se zvýšily z 201 miliard na 224,5 miliard korun. Nejvíce se vydává na léčení nemocí srdce a cév. Jen v roce 2013 za léčbu infarktů, mrtvic a nemocí oběhové soustavy pojišťovny zaplatily 21,6 miliardy korun a za léčbu rakoviny 19 miliard. V tomto roce podle schváleného zdravotně pojistného plánu vynaloží například VZP o sedm miliard korun víc než loni.

Nejčastější příčinou úmrtí v České republice jsou kardiovaskulární onemocnění. Ta způsobují přes polovinu všech úmrtí, rakovina třetinu. Obojí patří i k nejčastěji léčeným nemocem.

V žebříčku výdajů zdravotních pojišťoven jsou na třetím místě nemoci trávicí soustavy, za něž pojišťovny zaplatily přes 13 miliard korun. Následují nemoci močové a pohlavní soustavy, které stojí 12,6 miliardy korun. Například VZP za léčbu rakoviny v roce 2015 zaplatila přes 12 miliard (z toho cca 3 miliardy stály nádory trávicího ústrojí a 2 miliardy nádory prsu), léčba cukrovky přišla tuto pojišťovnu na více než 6 miliard a vysokého krevního tlaku na tři miliardy korun.

Nad rámec povinné úhrady zdravotní péče pojišťovny nabízejí svým klientům různé preventivní programy a benefity. Právě ty mohou být důvodem, proč klienti zdravotní pojišťovny mění. Vzhledem k tomu, že fond prevence je naplňován z uhrazených pokut, penále a přirážek k pojistnému a z úroků z uložených prostředků u bank, je velmi variabilní a může se stát, že peníze, které jsou na preventivní programy vyčleněny, budou vyčerpány ještě před koncem roku.

CO JE LETOS V NABÍDCE

Všeobecná zdravotní pojišťovna VZPVšeobecná zdravotní pojišťovna VZP
přes 5,9 milionu klientů

Novinky 2016:
- po dvouleté pauze možno opět čerpat příspěvek na dentální hygienu – do 1 000 Kč
- možnost čerpat příspěvek na jógu nebo taiči – do 500 Kč

Nejžádanější benefity: www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky
- příspěvky na pohybové aktivity pro dospělé i děti
- příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě
- příspěvky na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění
- na odvykání kouření příspěvek až 2500 Kč

Na co jsme pyšní:
- nejvyšší příspěvek mladistvým klientům s celiakií – až 6000 Kč
- speciální příspěvek na tzv. prvotrimestrální screening pro těhotné (včasné odhalení případného Downova syndromu u nenarozeného dítěte)
- Nejdostupnější lázně, pojišťovna má jako jediná uzavřeny smlouvy s téměř všemi lázeňskými zařízeními, kam je možno posílat lidi „na pokladnu".
- prvenství v zavádění nových léků a léčebných metod

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR ZPMV ČRZdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR ZPMV ČR
1 250 tisíc klientů

Novinky 2016:
- projekt Zdraví jako vášeň umožňující přihlásit se na komplexní onkologické vyšetření v Masarykově onkologickém ústavu v Brně

Nejžádanější benefity: www.zpmvcr.cz/pojistenci/vyhody-pro-pojistence/
- prevence onkologických onemocnění – do 500 Kč
- očkování do 600 Kč (rodiče mohou svůj příspěvek postoupit dítěti, to může čerpat až 1800 Kč)
- program pro školní děti – do 600 Kč
- léčebně ozdravné pobyty pro chronicky nemocné děti s nízkou finanční spoluúčastí rodičů
- příspěvek pro těhotné a ženy po porodu: předporodní kurz, vyšetření související s těhotenstvím, otec u porodu a epidurální analgesie – do 800 Kč
- sportovní aktivity pro seniory nad 65 let – do 200 Kč

Na co jsme pyšní:
- jediná pojišťovna podporující léčbu lupénky – do 500 Kč
- Změním se: tříměsíční program, kde se ve spolupráci s výživovým specialistou klienti učí zdravému životnímu stylu.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ČPZPČeská průmyslová zdravotní pojišťovna ČPZP
přes 1,2 milionu klientů

Novinky 2016:
- preventivní programy – do 1000 Kč
- příspěvek na prevenci osteoporózy pro klienty od 50 let – do 300 Kč
- příspěvek na prevenci poruch paměti pro klienty od 60 let – do 300 Kč
- distribuce vitaminů – pro děti od 3 do 15 let ve formě želé, pro bezpříspěvkové dárce krve nebo plazmy šumivé multivitaminy

Nejžádanější benefity: www.cpzp.cz/bonus/
- jednoduchá on-line registrace k ČPZP
- slevový program NechciNudu.cz

Na co jsme pyšní:
- elektronická přepážka s přístupem ke Kartě života – on-line osobnímu účtu pojištěnce - prohlížení poplatků a doplatků či vyúčtování OSVČ
- Jako jediná zdravotní pojišťovna posíláme svým pojištěncům zdarma SMS pozvánky k preventivní prohlídce u praktika, gynekologa či urologa.
- Se svými klienty komunikujeme prostřednictvím chatu.

Vojenská zdravotní pojišťovna VoZP ČRVojenská zdravotní pojišťovna VoZP ČR
700 500 pojištěnců

Novinky 2016:
- program Maminka – výběr ze tří položek: tělocvik pro těhotné, screening v 1. trimestru či předporodní kurz do 800 Kč, 200 Kč na vitaminy, po narození dítěte například monitor dechu miminka, pomůcky pro kojení a krmení – do 800 Kč
-na jednu z položek podle svého výběru: vyšetření kožních znamének, solná jeskyně, instruktáž dentální hygieny či doplňky stravy pro celiaky a diabetiky – do 400 Kč

Nejžádanější benefity: www.vozp.cz/prevece
- příspěvky na plavání a kondiční tělocvik
- příspěvky na očkování proti chřipce či klíšťové encefalitidě
- příspěvky na školu v přírodě a lyžařský výcvik
- podpora zdravého chrupu
- příspěvek na fixní rovnátka pro pojištěnce do 20 let až 2400 Kč

Na co jsme pyšní:
- benefity pro příslušníky armády a válečné veterány a vojáky z povolání

Oborová zdravotní pojišťovna OZPOborová zdravotní pojišťovna OZP
740 tisíc klientů

Novinky 2016
- nový preventivní program STOP rakovině dutiny ústní

Nejžádanější benefity: www.benefityozp.cz
- Online systém VITAKONTO, kde je možné střádat kredity, jež lze využít na proplacení očkování, vitaminů, ozdravných pobytů, solných jeskyní či masáží.
- příspěvky na očkování, zejména klíšťovou encefalitidu
- příspěvky pro maminky a novorozence
- příspěvky na ozdravné pobyty

Na co jsme pyšní:
- Portál VITAKARTA ONLINE, v němž je registrována více než třetina, přináší rozšíření o Zdravotní profil. Ten slouží k doložení detailní anamnézy při návštěvě lékaře. Klient si doma zaznamená informace vztahující se k jeho zdravotnímu stavu, k návštěvě konkrétního specialisty, profil vytiskne nebo odešle v elektronické podobě specialistovi.

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna RBPRevírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna RBP
431 598 pojištěnců

Novinky 2016:
- Program pro bezpříspěvkové dárce krve, věrné pojištěnce, pojištěnce s celiakií: slevové karty CARTE pro neomezené čerpání slev u prodejců a poskytovatelů služeb, karty postupně obdrží další skupiny pojištěnců.
- rozšíření nabídky elektronické komunikace s klienty prostřednictvím MojeRBP

Nejžádanější benefity: www.rbp-zp.cz/pro-pojistence/
- bonusový příspěvek na očkování proti papilomavirům - do 4000 Kč
- příspěvek na kterékoliv očkování nehrazené ze zdravotního pojištění - do 1000 Kč

Na co jsme pyšní:
- zvyšování kvality služeb včetně moderních způsobů komunikace přímo z domova a umožnění přístupu k informacím týkajících se faktorů ovlivňujících stav zdraví klientů atd.
- Na jednoho registrovaného pojištěnce disponujeme nejvyšší rezervou na základním fondu zdravotního pojištění, z nějž se hradí poskytnutá zdravotní péče, tedy i nejvyšší jistotou pro své klienty, že tato péče bude uhrazena.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda ZPŠZaměstnanecká pojišťovna Škoda ZPŠ
141 200 pojištěnců

Novinky 2016:
- podpora zdravého životního stylu pro děti a mladé do 20 let a seniory
- do 300 Kč na sportovní a pohybové aktivity, prevenci úrazů, preventivní prohlídky sportovců či prohlídky nutné pro studium v zahraničí
- pro pojištěnce s celiakií a fenylketonurií příspěvek do 4000 Kč
- mobilní verze Karty mého srdce

Nejžádanější benefity: www.zpskoda.cz/pojistenec
- příspěvek na očkování proti chřipce a klíšťové encefalitidě, každé do 400 Kč
- příspěvek na očkování proti karcinomu děložního čípku do 4000 Kč
- příspěvek na balíček ostatních očkování – do 800 Kč
- příspěvek na mamografické vyšetření u žen, které věkem nespadají do programu celostátního screeningu – do 700 Kč
- příspěvek pro matku a novorozence do výše 2700 Kč

Na co jsme pyšní:
- Karta mého srdce – individuální nabídka zdravotních programů s ohledem na věk a pohlaví
- Regionalita pojišťovny, která umožňuje věnovat našim pojištěncům individuální péči.

ZDENA KOLÁŘOVÁ