V zaplněném chrámu v neděli vystoupili Talichova komorní filharmonie, Pavel Šporcl, skupina Čechomor, Karel Gott, Schola Gregoriana Pragensis a Český chlapecký sbor. Přímým přenosem koncert vysílala Česká televize, která adventní koncerty od roku 1991 pořádá. Novými moderátory koncertů se letos stali Jan Potměšil s Ester Janečkovou. Zájemců o návštěvu koncertu dnes bylo mnohem více, než pořadatelé mohli uspokojit. Desítky lidí odcházely od vstupu do chrámu zklamaných.

Prezident Zeman se o hospice zajímá. Na květnovém sjezdu Rady seniorů ČR hlava státu uvedla, že část peněz z církevních restitucí by církve měly věnovat na budování sítě hospiců, v nichž se lidé „budou loučit se životem v méně ponižujících podmínkách" než v léčebnách dlouhodobě nemocných. Církevní charity hospice provozují už nyní. Podle zástupců církví ale není problémem hospic vybudovat, náročné je ho pak provozovat.

Za více než dvacetiletou historii se díky adventním koncertům vybralo přes 155 milionů korun, které podpořily 93 organizací.

Zeman s Dukou se dnes sešli ve svatovítské katedrále, objekty kolem chrámu jsou předmětem jednoho ze sporů, které se řeší při církevních restitucích. Oba představitelé by měli počátkem nového roku uzavřít dohodu o formálním vydání některých nemovitostí katolické církvi a následné směny za jiné v areálu Hradu. Podle Duky půjde o takovou dohodu, „aby hlava státu, potřebné instituce, bezpečnost celého areálu, který je do jisté míry rizikovým areálem z hlediska politiky a terorismu, mohly fungovat jako doposud a církev, která zde žije, tak najde zase ty prostory, které potřebuje momentálně pro svůj život a pro určitý rozvoj katedrály".

S tím, že by se měly podle zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi vydávat jakékoli budovy na Hradě, nesouhlasí ČSSD. Je to kromě revize výše finančních náhrad další požadavek, který strana uplatňuje při nově otevřených jednáních se zástupci církví i při jednáních o nové vládě.