Lipka se v srpnu stane zástupcem velitele alianční mnohonárodní divize severovýchod v Polsku. Dosud působí jako zástupce velitele pozemních sil české armády. Povýšení na brigádního generála Zemanovi na konci června navrhla vláda.

Zeman rovněž jmenoval Jaroslavu Pokornou předsedkyní Městského soudu v Praze a Alexandra Krysla předsedou Krajského soudu v Plzni.

Lipka od začátku srpna nahradí brigádního generála Karla Řehku na pozici zástupce velitele mnohonárodní divize severovýchod v polském Elblagu, odkud se velí jednotkám alianční předsunuté přítomnosti na území Polska a Pobaltí. Řehka se v březnu stal ředitelem Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

"Vyhověl jsem návrhu vlády na vaše jmenování, i když to je mimo obvyklé termíny, protože potřebujeme schopného zástupce v Severoatlantické alianci," řekl Zeman Lipkovi při jmenování.

Popřál mu, aby dále pomáhal české armádě v NATO. Lidé přítomní ceremoniálu měli nasazené roušky, a to včetně prezidenta, ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) či náčelníka generálního štábu Aleše Opaty. Po skončení jmenování Zeman Lipku pozval na skleničku vína.

Podle zákona o vojácích z povolání může být vyšší hodnost vojákovi propůjčena na dobu výkonu volené funkce nebo na dobu plnění služebního úkolu, který propůjčení vyšší hodnosti vyžaduje.

Postu zástupce velitele alianční divize odpovídá generálská hodnost. Voják, kterému byla hodnost propůjčena, má stejná práva a povinnosti, jako kdyby byl do této hodnosti jmenován. Nemá ale nárok na úpravu platu, který by dané hodnosti odpovídal. Propůjčení hodnosti trvá do pominutí důvodu, pro který mu byla poskytnuta.

"Plukovník Lipka prokazuje vysokou profesionální připravenost a je vzorem pro podřízené. Významným způsobem se podílí na plnění úkolů ozbrojených sil České republiky, včetně spolupráce se zahraničními partnery a zabezpečení účasti armády v zahraničních operacích," uvedlo v červnu ministerstvo obrany k návrhu na povýšení.