Jmenování a propůjčování generálských hodností se tradičně konalo u příležitosti výročí konce druhé světové války v Evropě. Zeman připomněl v projevu spříznění policie a armády při boji proti nacistickým okupantům při Pražském povstání a blahopřál i hasičům. „Věřím, že pokud se naplní některá varovná proroctví, a nikdo z nás si nepřeje, aby se naplnila, tak bude mít jak armáda, tak policie, ale koneckonců i hasičský záchranný sbor plné ruce práce s čelením nebezpečné migrační vlně," uvedl prezident.

Bečvář zdůraznil, že převzetí jmenovacích dekretu je nejen oceněním, ale zejména závazkem. Prezidenta ujistil, že zajištění obrany a bezpečnosti Česka bude pro jmenované prvořadým úkolem při výkonu funkcí.

Ředitele útvaru pro ochranu ústavních činitelů, dosavadního plukovníka Komorouse jmenoval Zeman brigádním generálem. Brigádní generály Tuhého a Rybu povýšil prezident do hodnosti generálmajorů.

Do hodnosti brigádního generála Zeman jmenoval zástupce ředitele Společného operačního centra ministerstva obrany Štefana Muránského, ředitele Agentury logistiky Jaroslava Trakala a ředitele Agentury vojenského zdravotnictví Zoltána Bubeníka. Dosud byli plukovníky.

Hodnost brigádního generála prezident propůjčil náčelníku Vojenské policie Pavlu Křížovi. Povýšil z plukovnické hodnosti.

Dosavadní generálporučík Bečvář bude mít nově hodnost armádního generála. Do hodnosti generálporučíka Zeman povýšil vojenského představitele Česka při Severoatlantické alianci a Evropské unii, generálmajora Miroslava Žižku. Povýšení na generálmajory se dočkali brigádní generálové Štefan Kaleta a Jaromír Zůna. Kaleta je Bečvářovým poradcem Zůna řídí sekci podpory ministerstva obrany.

Jmenovacího ceremoniálu se účastnili například taky předsedové Senátu a Sněmovny Milan Štěch a Jan Hamáček, ministři obrany a vnitra Martin Stropnický a Milan Chovanec a kardinál Dominik Duka.

Jmenovacího ceremoniálu se účastnili například taky předsedové Senátu a Sněmovny Milan Štěch a Jan Hamáček, ministři obrany a vnitra Martin Stropnický a Milan Chovanec a kardinál Dominik Duka.

Nové generálské hodnosti dostali například Tuhý, Komorous, Bečvář

Vizitky nově jmenovaných generálů (řazeni abecedně):

 • Josef Bečvář (57) – Od loňského května je náčelníkem generálního štábu Armády ČR. U armády působí 35 let. Během své kariéry zastával velitelské a štábní funkce u útvarů raketového vojska a dělostřelectva. Pracoval také u Vojenské policie, v letech 1997–1998 a 1999–2004 byl jejím náčelníkem. V letech 2004 až 2007 byl přidělencem obrany ČR ve Francii a před nástupem do funkce náčelníka generálního štábu AČR byl prvním zástupcem náčelníka GŠ. Zástupce náčelníka GŠ byl v letech 2008 až 2011. Bečvář, který se narodil 11. srpna 1958, vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově, obor dělostřelecký (1981), postgraduálně Vojenskou akademii v Brně (obor velitelsko-štábní: raketové vojsko a dělostřelectvo), v roce 1993 absolvoval informační kurz francouzského četnictva ve francouzském Melunu a v letech 1998 až 1999 absolvoval kurz na Vševojskové škole obrany v Paříži. Bečvář byl za své zásluhy oceněn Medailí Armády ČR III., II. a I. stupně, Záslužným křížem III., II., a I. stupně, čestným odznakem Armády ČR krále Přemysla Otakara II., Medailí Za službu vlasti a francouzským Řádem Čestné legie a Národním řádem za zásluhy. Má hodnosti generálporučík (2014), generálmajor (2008) a brigádní generál (2003), dnes byl jmenován armádním generálem.
 • Zoltán Bubeník (49) – Od loňského února je tento lékař ředitelem Agentury vojenského zdravotnictví, předtím byl dva roky zástupcem ředitele. Od roku 1990 zastával lékařské a štábní funkce v oblasti zdravotnického zabezpečení vojsk. V roce 2004 působil také jako zástupce vedoucího katedry Vojenské lékařské akademie v Hradci králové, kterou v roce 1990 vystudoval. V roce 2010 také absolvoval kurz generálního štábu na brněnské Univerzitě obrany. Bubeník, který má titul MUDr., se narodil 19. července 1966 na Slovensku. Dnes byl jmenován brigádním generálem, dosud byl plukovníkem.
 • Štefan Kaleta (57) – Od letošního února je poradcem náčelníka Generálního štábu AČR. Podílí se například na tvorbě koncepcí, které souvisejí s bezpečnostní politikou státu. U armády působí 35 let, během nichž zastával velitelské a štábní funkce především u útvarů tankového a mechanizovaného vojska. V letech 2010–2012 byl velitelem pozemních sil. V roce 1981 vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově a svoji odbornou kvalifikaci si zvýšil kurzem generálního štábu na Vojenské akademii Brno (2001). Dnes se brigádní generál Kaleta dočkal povýšení na generálmajora. Kaleta se narodil 15. května 1958 na Slovensku.
 • Jiří Komorous (55) – Od roku 2013 je ředitelem Útvaru pro ochranu ústavních činitelů. U policie pracuje s krátkou přestávkou více než 30 let a nejvíce proslul jako šéf protidrogové centrály. U policie začínal v roce 1984 jako řadový policista. Do policejního orgánu bojujícího s drogovou kriminalitou se Komorous dostal poprvé v roce 1992 jako zástupce ředitele Protidrogové brigády. V letech 1993–2001 zastával různé řídící funkce v Národní protidrogové centrále a poté byl až do počátku roku 2009 ředitelem Národní protidrogové centrály. V letech 2009–2010 byl prvním náměstkem ministra vnitra Martina Peciny a poté tři roky náměstkem ředitele Útvaru pro ochranu ústavních činitelů. Komorous, který se narodil 28. prosince 1960, je nositelem řady vysokých domácích a zahraničních vyznamenání a ocenění za prosazování práva v oblasti boje proti drogovému organizovanému zločinu. Ve své protidrogové činnosti byl Komorous známý jako nesmiřitelný odpůrce drog. Proslul i několika kontroverzemi. Známé je například jeho působení v řádu Ordo Lumen Templi založeném zpěvákem Danielem Landou, který provázela nařčení z extremismu. Závažnější kritice však čelil za svou předlistopadovou minulost posluchače důstojnické školy někdejší Státní bezpečnosti (StB). Komorous se v tomto případě hájil tím, že na zmíněné škole pouze studoval jazyky. Má negativní lustrační osvědčení. Vystudoval Právnickou fakultu UK (titul JUDr.). Dnes byl plukovník Komorous jmenován brigádním generálem.
 • Pavel Kříž (38) – Od loňského června je náčelníkem Vojenské policie, u které působí od roku 2006. Během své služby zastával funkce v oblasti právní služby u Útvaru speciálních operací Vojenské policie a na štábu Hlavního velitelství Vojenské policie, v roce 2012 působil i v Afghánistánu. V roce 2002 vystudoval práva na Západočeské univerzitě a o dva roky později Fakultu práv a státních věd v německém Greifswaldu (má titul JUDr. a mezinárodní LLM). Po skončení studií pracoval v Německu, zprvu u soudu a také v advokacii. V roce 2006 nastoupil k vojenské policii. V roce 2007 absolvoval důstojnický kurz se zaměřením na oblast právní služby ve Virginii v USA, dále například kurz generálního štábu v Brně. Narodil se 23. března 1978. Dnes mu byla propůjčena hodnost brigádního generála, dosud byl plukovníkem.
 • Štefan Muránský (56) – Od loňského září je zástupcem ředitele Společného operačního centra Ministerstva obrany, které například řídí ekonomickou, logistickou a operativní podporu českých sil v zahraničí. U armády působí 35 let, většinu své kariéry zastával velitelské a štábní funkce především u útvarů vojenské logistiky. Působil také v zahraničí. Muránský, který se narodil 4. prosince 1959 na Slovensku, vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově (2000) a v roce 2006 absolvoval kurz generálního štábu na brněnské Univerzitě obrany. Má titul Ing., dnes byl jmenován brigádním generálem, dosud byl plukovníkem.
 • Drahoslav Ryba (53) – Od prosince 2011 je generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru (HZS). Do této doby zastával řadu funkcí v HZS, v letech 2000 až 2011 byl například ředitelem Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina. U HZS pracuje již více než 30 let, v roce 1985 začínal jako požární a bezpečnostní technik ve Velkém Meziříčí. Velkou část kariéry spojil s Okresním útvarem Sboru požární ochrany ve Žďáru nad Sázavou. Ve funkci šéfa HSZ se snažil stabilizovat sbor zejména mimorozpočtovými prostředky, například prosazením vzniku fondu zábrany škod, poskytování náhrad za zásahy u dopravních nehod či spolufinancování z prostředků EU. Zasloužil se také o přijetí nového zákona o Hasičském záchranném sboru. Drahoslav Ryba se narodil 2. prosince 1962, vystudoval Vysokou školu Báňskou v Ostravě, obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. Brigádním generálem je od roku 2013, dnes byl jmenován generálmajorem. Získal řadu ocenění.
 • Jaroslav Trakal (56) – Od loňského října je ředitelem Agentury logistky, předtím byl dva roky zástupcem ředitele. V armádě působí od roku 1982 a během vojenské služby zastával štábní funkce především v oblasti logistického zabezpečení vojsk. Z pozice ředitele Agentury logistiky odpovídá především za mobilizační doplňování útvarů, stav výzbroje, techniky a materiálu, hospodaření s přidělenými prostředky a všestranné logistické zabezpečení. V roce 1982 vystudoval Vysokou vojenskou školu týlového a technického zabezpečení v Žilině (titul ing.) a v roce 2010 ukončil kurz generálního štábu na Univerzitě obrany Brno. Dnes byl jmenován brigádním generálem, dosud byl plukovníkem. Narodil se 9. června 1959.
 • Tomáš Tuhý (44) – Od dubna 2014 je policejním prezidentem. U policie je více než 24 let, v průběhu služby prošel praxí od řadového policisty až po vedoucí funkce na různých stupních řízení. Kariéru u policie zahájil Tuhý, který se narodil 8. ledna 1972, v roce 1992 na obvodním oddělení v Albrechticích, které později také vedl. V minulosti byl zástupcem ředitele Okresního ředitelství PČR Jeseník (2002–07), ředitelem Okresního ředitelství PČR Bruntál (2007–08), náměstkem ředitele Správy Severomoravského kraje PČR (2008) a ředitele Krajského ředitelství policie Severomoravského kraje (2009). V letech 2010 až 2013 byl ředitelem Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, následně byl do února 2014 náměstkem policejního prezidenta pro vnější službu. Od března do dubna 2014 zastával funkci prvního náměstka policejního prezidenta poté, co z funkce policejního prezidenta odešel Petr Lessy, byl rovněž pověřený vedením policie. Vystudoval Filozofickou fakultu Ostravské univerzity (titul Mgr.) a Právnickou fakulta Masarykovy univerzity v Brně (titul Bc.) V říjnu 2014 byl jmenován brigádním generálem, dnes generálmajorem.
 • Jaromír Zůna (55) – Od loňského října je ředitelem sekce podpory Ministerstva obrany, předtím působil dva roky jako ředitel Agentury logistiky. Z pozice ředitele Sekce podpory MO především řídí obranné plánování ČR v oblasti logistické podpory a vojenského zdravotnictví. U armády působí přes 30 let, zastával velitelské a štábní funkce především u útvarů vojenského školství a výcviku, působil i v USA nebo ve Francii. V roce 1984 ukončil Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově a v roce 2006 Vysokou válečnou školu národní obrany v USA. Na Univerzitě obrany Brno absolvoval v roce 2001 kurz generálního štábu a v roce 2010 doktorandské studium. Má tituly Ing. Ph.D a MSc. Narodil se 26. listopadu 1960. Dnes byl jmenován generálmajorem, od roku 2010 byl brigádním generálem.
 • Miroslav Žižka (51) – Od srpna 2014 je vojenským představitelem ČR při NATO a EU v Bruselu. Předtím byl od roku 2010 prvním zástupcem náčelníka generálního štábu. U armády působí 30 let. Během služby zastával velitelské a štábní funkce především u útvarů mechanizovaného a průzkumného vojska. Žižka, který se narodil 16. září 1964, vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově (1986) a v roce 2006 ukončil na Univerzitě obrany kurz generálního štábu. Dnes byl jmenován generálporučíkem, dosud byl generálmajorem.