Petr Angyalossy chce zrychlit rozhodování soudu a posilovat důvěru lidí v justici. Dalším úkolem je generační obměna soudu. Své priority sdělil dnes novinářům prostřednictvím mluvčího NS Petra Tomíčka.

Podle Tomíčka si Angyalossy jako jednu z priorit stanovil další zkracování dovolacího řízení. Chce vytvářet podmínky, aby dále klesal počet nedodělků evidovaných jednotlivými senáty, zvláště pak v občanskoprávním a obchodním kolegiu, které je zatížené víc než trestní.

Za rok 2019 činila průměrná délka dovolacího řízení v civilních věcech u NS asi 196 dnů, v trestních věcech jen 45 dnů.

NS prochází generační obměnou. Angyalossy se chce osobně zasadit o pečlivý výběr nových soudců, kteří v dalších letech nahradí ty, co budou z Nejvyššího soudu odcházet po dovršení věkové hranice 70 let.

Angyalossy je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Působil u Okresního soudu v Olomouci a na olomoucké pobočce Krajského soudu v Ostravě. Na Vrchním soudu v Olomouci působí od roku 2004.

Post předsedy se uvolnil v únoru poté, co byl Pavel Šámal jmenován soudcem Ústavního soudu. Od té doby vede Nejvyšší soud místopředseda Roman Fiala.