Byť je prodlení pouze dvoudenní, nabízí se otázka, proč prezident nemohl jmenovat Petra Fialu už dnes, a to písemně? Republikou zmítá pátá vlna pandemie a umírají lidé. Vláda Andreje Babiše v demisi nemá potřebnou sílu k razantním krokům a ani důvěru veřejnosti, která dala najevo, že chce, aby zemi řídil jiný tým. I proto by se pětikoaliční kabinet s jasnou většinou ve sněmovně měl ujmout otěží co nejdříve. Zdánlivě neexistuje jediný důvod otálet s aktem, který není nijak sporný. Tak jednoduché to ovšem není.

Slib se skládá do prezidentových rukou

Článek 62 Ústavy ČR říká: Prezident republiky jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi. A v článku 69 se praví: „Člen vlády skládá slib do rukou prezidenta republiky.“

Ústavní právník Jan Kysela Deníku na dotaz, zda něco brání hlavě státu jmenovat Petra Fialu premiérem bez jeho osobní přítomnosti, sdělil: „Ústava nepředepisuje slavnostní akt, jakkoliv je obvyklý a žádoucí. Stanoví nicméně, že se skládá slib do rukou prezidenta republiky. Podobně jako demise.“

Nabízí se ovšem možnost, aby se písemný akt jmenování odehrál před svědky, nebo byl zaznamenán na videu. K tomu profesor Kysela uvedl: „Když už demise neprobíhá do rukou, nemohu říci nic s jistotou. Může premiér někde podepsat složení slibu? Mají stát svědci u prezidenta, když podepisuje jmenovací akt, aby potvrdili, že věděl, co dělá? Mají další svědčit premiérovi? Třeba to stačí. Sem jsme se neměli dostat.“

Kde je vůle, je i cesta

Zároveň si ale dovede představit náhradní řešení, neboť podle jeho mínění „nějakou vládu by bylo dobré mít“. Mohly by se kupříkladu propojit v ÚVN dvě místnosti obrazovkou. „V jedné prezident prohlásí, že jmenuje, ve druhé složí premiér slib a podepíše se, prezident řekne, že slib přijímá,“ míní Jan Kysela a podotýká, že soudce a profesory „jmenuje podpisové razítko“.

V konkrétní situaci hraje zásadní roli také důvod, proč je Miloš Zeman zpět v nemocnici. „Jsou jasně daná hygienická opatření, která v nemocnici platí pro infikované lidi. Režim přítomnosti cizích osob je striktně daný. Pokud je někdo v pokoji pana prezidenta, musí mít na sobě ochranný oděv. Z lékařského hlediska samozřejmě může premiéra jmenovat písemně,“ řekl Deníku Tomáš Zima.

Co říká Ústava ČR Čl. 62

Prezident republiky jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi, Čl. 69

(1) Člen vlády skládá slib do rukou prezidenta republiky.

(2) Slib člena vlády zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení.".