"Já jsem nic zpět nevzal. Tím se zabývá právní oddělení Hradu," řekl stručně Zeman v Ústí nad Labem novinářům.

Celou kauzou se již zabýval Městský soud v Praze. Ten věc na základě žalob Fajta, Ošťádala a Univerzity Karlovy letos v dubnu Zemanovi vrátil k dalšímu řízení. Pravomocně také rozhodl o tom, že prezident nemůže sám rozhodnout, zda kandidáti splňují podmínky pro jmenování. Zasáhl by tím totiž do autonomie vysokých škol, a to nepřípustně.

Podle soudu "postup ke jmenování profesorem upravuje zákon o vysokých školách". Uchazeče tak hodnotí a posuzuje odborná komise, dále pak vědecká rada příslušné fakulty a vědecká rada vysoké školy, připomněla Česká televize. Nikoli orgán výkonné moci, tedy ani prezident.

Hrad tak v květnu podal kasační stížnost. Podle právníka Hradu Nespaly se ale věc netýkala „primárně pouze jmenovacího procesu profesorů, ale vůbec právní povahy úřadu prezidenta republiky. Není to tedy žádná osobní otázka, ale primárně otázka právní,“ citovala jeho slova ČT.

Soud však tvrdí, že prezident nemusí jmenovat navrhovaného kandidáta profesorem jen tehdy, pokud si je jistý, že uchazeč neprošel řádným procesem ohledně jmenování. Námitky by mohl mít i tehdy, pokud by proces vykazoval nějaké nedostatky, tudíž by mohl být nezákonný.

V těchto případech by pak prezident musel své zjištění odůvodnit. To však Zeman neudělal.

Zeman celkem nepodepsal tři dekrety navržených profesorů z Karlovy univerzitya a Vysoké školy ekonomické v květnu 2015. U politologa Ivana Ošťádala poukazoval na údajné bývalé kontakty se Státní bezpečností. Vedle něho a ředitele Národní galerie Jiřího Fajta odmítl jmenovat i politologa Jana Eichlera.