A i pro nadprůměrně vzdělané lidi je mnohdy problém orientovat se v tom, co označení v občance znamená.

Baba a ty další

Nejedná se totiž pouze o běžně používané důkazy vysokoškolského vzdělání, jako jsou například Mgr., JUDr., MUDr. či PhD. Tedy zkratky pro magistra, doktora práv, lékaře či zkratka pro takzvaný velký doktorát, který je v mnoha případech klíčem k akademické kariéře. V seznamu, který si Deník vyžádal od ministerstva vnitra, se nacházejí i cizojazyčné názvy, například z polských, britských, německých a dalších zahraničních škol. 

Diplomová práce - Ilustrační foto
Univerzity bojují proti plagiátorství. Kontrolují staré práce, zpřísní pravidla

V občanských průkazech se tak vyskytují třeba magistra prawa či Master of Laws, značící, že dotyční vystudovali v zahraničí práva, Diplomgermanist, tedy diplomovaný germanista či magister inżynier ogrodnictwa, což je titul z polské zemědělské školy.

Zatímco u výše zmíněných zkratek či titulů lze při troše vzdělání určit, co dotyčný vystudoval, u mnoha dalších ani dobrá vůle nepomáhá. Například u INSINÖÖRI, což je finský výraz pro inženýra. Naprostou záhadou je pak titul či jeho zkratka BABA. 

Stížnosti žadatelů

„Podkladem, na jehož základě zahrneme zahraniční titul a jeho případnou zkratku do číselníku titulů zapisovaných do občanského průkazu, je osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání a diplom, vysvědčení nebo obdobný doklad vydaný zahraniční vysokou školou,“ popisuje Adam Rözler z ministerstva vnitra princip, na jehož základě se tituly v českých identifikačních dokumentech ocitají.

Ilustrační foto
Na víceletá gymnázia se hlásí děti vysokoškoláků, vyplývá z průzkumu

Podle ombudsmanky Anny Šabatové však dochází v tomto směru k diskriminaci. „Běžně užívanou zkratku titulu zapsat nelze, pokud není přímo uvedena ve vysokoškolském diplomu,“ říká její mluvčí Iva Hrazdílková. Uvádí přitom příklad absolventa IT oboru ve Velké Británii, který získal titul Master of Sciences. „Úřad mu však odmítl zapsat do občanského průkazu zkratku titulu (MSc nebo MSc.), protože ji škola neuvedla,“ dodává. Důvodem jsou striktní české zákony.

Víte, co znamenají?

MBA – Master of Business Administration, titul postgraduálního studia pro manažery uváděný za jménem
MA – Master of Arts, anglosaský magisterský titul pro humanitní a společenské vědy
MSc – Master of Science, anglosaský magisterský titul pro přírodní a technické obory
BA – Bachelor of Arts, anglosaský bakalářský titul pro humanitní a společenské vědy
BSc – Bachelor of Science, anglosaský bakalářský titul pro přírodní a technické obory

Ilustrační foto.
Nízké platy i podpora vedení. Školy dusí nezájem mladých