"Paní doktorka Černá stála u zrodu naší nadace a velkým dílem přispěla k rozvoji charity i sociálních služeb u nás po sametové revoluci. Odešla lékařka chartistů, blízká přítelkyně Olgy a Václava Havlových. Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a s láskou a vděčností vzpomínáme," uvedla nadace.

Výbor dobré vůle v roce 1990 založila první manželka tehdejšího prezidenta Václava Havla Olga, která zemřela v roce 1996 po těžké nemoci. Organizace pomáhá postiženým, nemocným, znevýhodněným dětem i seniorům nebo lidem v nouzi, aby se mohli začlenit do běžného života. Uděluje Cenu Olgy Havlové určenou pro handicapované, kteří sami pomáhají druhým. Podporuje neziskové organizace i jednotlivce, podílí se na projektech v oblasti zdravotní, sociální, vzdělávací a lidských práv.

Milena Černá se narodila v roce 1942 v Praze. Do roku 1986 pracovala jako lékařka na Dermatovenerologické klinice Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Po listopadové revoluci byla zvolena do pražského zastupitelstva, kde pracovala jako předsedkyně sociální komise.

"Když v roce 1989 těžce onemocněla a prožila i klinickou smrt, rozhodla se prožít svůj další život co nejužitečněji, pomáhat těm, kteří se ocitnou na dně nebo jsou na pomoc druhých odkázání," napsal Výbor dobré vůle o Černé na svém webu.