Iva Ritschelová byla do funkce předsedkyně ČSÚ jmenována na návrh vlády prezidentem republiky v září před sedmi lety. Během svého působení se zasadila o významnou modernizaci procesů tvorby statistik, včetně elektronizace sběru dat.

Snížila také celkovou administrativní zátěž v oblasti statistických zjišťování o více než 35 procent. Zasazovala se o zvyšování statistické gramotnosti široké veřejnosti.

Jako aktivní členka akademické obce se zabývala i oblastí vzdělávání a školství. Napsala desítky odborných publikací zaměřených na environmentální ekonomii a politiku životního prostředí.

Byla severočeskou patriotkou a patronkou Dětského domova v Ústí nad Labem na Severní Terase.