Tyto děti navštěvují školy a různá jiná zařízení, například nízkoprahové centrum, kde mohly nakazit další a další lidi. V současné době je však situace již pod kontrolou a podchycena.

„Jedná se o epidemii, ale provedli jsme všechna možná opatření. Těm, kteří byli s nakaženými v kontaku, byla aplikována očkovací látka. Zajištěno bylo takto okolo 170 lidí. Nechceme, aby se epidemie šířila dál,“ uklidňuje bílinskou veřejnost Josef Trmal, ředitel Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem.

Čtyři školáci a jeden předškolák mohli podle Trmala žloutenku přechodit a stát se tak jejími roznašeči. U těchto pěti dětských pacientů totiž nebylo zaznamenáno typické zežloutnutí pokožky ani bělma.

„Dá se říci, že pokud bychom nezasáhli, mohlo by dojít k dalšímu šíření,“ uzavírá Trmal. Všude teď panují přísná hygienická opatření.

Mají kyblíčky s chloraminem

Ve školách, kam nakažené děti chodily, teď panují přísná hygienická opatření. Podle našich informací by se mělo jednat o základní školy Za Chlumem, Lidická a o Základní školu praktickou. Na bílinské základní škole praktické je vyhlášena karanténa až do 7. června.

Dagmar Jíchová , ředitelka školy potvrdila, že na škole zaznamenali dva případy žloutenky typu A. První případ se objevil již v dubnu, druhý závažnější je právě jeden z pěti hospitalizovaných v ústecké nemocnici. Základní škola praktická je umístěna ve dvou budovách, nakažené děti byly z druhé třídy, která se nachází v menší budově v Palackého ulici. Každá třída je teď vybavena kyblíčkem s chloraminovou vodou. Zvláště před jídlem je nutné si důkladně mýt ruce.

Žloutenka typu A se rozšiřuje hlavně díky nedodržování základních hygienických návyků.

Bydlí v bytech první kategorie

Ocelé situaci je informováno i město. „Víme o tom, nejsme samozřejmě nadšení, ale je to věc především hygieny a škol,“ říká místostarosta Bíliny Roman Šebek. Dodává také, že tito sociálně slabí bydlí v bytech první kategorie s veškerým vybavením samozřejmě včetně teplé vody. Rozšíření žloutenky je tedy způsobeno nedodržováním základních hygienických návyků.

Nízkoprahové centrum nezavírá

Nakažené děti mohly rozšiřovat žloutenku nejen ve školách, ale také v nízkoprahovém centru, kde se setkávaly se svými kamarády. „Činnost centra nebude pozastavena, po dohodě s krajskou hygienickou stanicí v Ústí nad Labem dodržujeme příslušná opatření. Distribuovali jsme mezi lidmi také pozvánky k lékaři na očkování a nechali přeočkovat zaměstnance,“ uvedl Zdeněk Svoboda z organizace Člověk v tísni, která centrum provozuje. Přeočkovaní lidé by měli být díky první dávce vakcíny odolní 18 měsíců. Pak si mohou zajistit druhou dávku , ne však již jako protiepidemické opatření.