Větší pravomoci policistů a strážníků
Městští a obecní policisté budou smět na místě řešit přestupky související s neoprávněným užitím vyhrazeného jízdního pruhu. Policisté a celníci také dostanou nově pravomoc odebrat na místě registrační značku nebo nasadit „botičku“ autům řidičů, kteří nezaplatí pokutu udělenou na místě. Nebo, pokud se při kontrole zjistí, že řidič má starší dluh z neuhrazené pokuty.

Co dále se mění v roce 2022? Přehledný seznam Deníku najdete ZDE.

Odstup při předjíždění cyklistů
Na silnicích bude nově povinné udržet od cyklistů při předjíždění bezpečný odstup nejméně 1,5 metru. Tam kde je povolena maximální rychlost 30 kilometrů v hodině, bude stačit pouze metrová vzdálenost. Cyklisté nově nebudou povinni užít vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty či prostor vymezený jim v křižovatce, pokud by tím ohrozili bezpečnost nebo plynulost provozu.

Body za stání na místě pro postižené
Neoprávněné stání na parkovišti vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením nebo zneužití parkovacího průkazu pro postižené se kromě pokuty bude trestat zapsáním dvou bodů do bodového hodnocení řidičů.

Zdravotníci se dočkají zvýšení mezd.
PŘEHLEDNĚ: Platy státních zaměstnanců. Komu vláda přidala a kdo nic nedostane

Změna promlčecí doby u přestupků
Doba řízení o přestupku řidiče ani provozovatele vozidla, který byl zproštěn odpovědnosti, se nebude započítávat do promlčecí doby přestupku řidiče. Cílem je zabránit obstrukcím ve snaze vyhnout se postihu v důsledku uplynutí promlčecí doby.

Traktor se bude smět řídit i s průkazem skupiny C
Pro řízení traktoru již nebude povinné řidičské oprávnění skupiny T uděleným v Česku. Nově to půjde i s průkazem skupiny C, získaným i v zahraničí. Pomůže to zejména cizincům pracujícím v zemědělství a lesnictví, kteří by pro získání řidičáku na traktor dosud museli mít v tuzemsku své bydliště.

Odstraňování vraků
Řízení o odstranění vraku z ulic budou smět nově iniciovat obce, dosud tak mohl činit pouze vlastník komunikace.

Mýto pro kamiony
Od poloviny příštího roku se za vozidla těžší než 3,5 tuny bude platit také na dalších 380 kilometrech silnic I. třídy. Zpoplatněny budou nově například silniční úseky z Jihlavy do Hatě či do Havlíčkova Brodu.

Pivní kola už jen bez piva
Na takzvaných pivních kolech se nově nebude smět požívat alkohol ani jezdit pod jeho vlivem, stejně jako po požití jiných návykových látek. Jezdci na nich se budou povinni podrobit na výzvu policistů vyšetření, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo drog.

Ceny elektřiny budou stoupat, varují experti
PŘEHLEDNĚ: Jak se změní ceny elektřiny a plynu, a co čeká energošmejdy

Hasiči a záchranáři mohou zrychlit i bez majáčku
Vozidla základních složek Integrovaného záchranného systému mohou nově jezdit rychlostí vyšší než 80 kilometrů v hodině i bez zapnutých výstražných majáků. Cílem je umožnit jim rychlejší návrat na základnu a připravenost k dalšímu zásahu. Nově pro ně budou platit při jízdě bez majáku stejné rychlostní limity jako pro vozidla do 3,5 tuny a autobusy.

Parkování pro zdravotníky
Označení svých vozidel speciálním označením, které jim v naléhavých případech usnadní parkování, budou smět nově používat i někteří zdravotničtí pracovníci poskytující domácí péči. Dosud je mohli mít jen někteří lékaři vykonávající návštěvní službu.

Elektronické žádosti o průkaz vůdce plavidla
Žádost od vydání nebo výměnu průkazu vůdce malého a rekreačního plavidla půjde v případě jeho ztráty či odcizení již podat elektronicky.

Konec jednorázových plastů
Už na konci června zřejmě skončí doba, do kdy mohou výrobci a obchodníci doprodat své zásoby plastových brček a míchátek nebo tyčinek s vatou. O jejich konci ve své směrnici rozhodla Evropská unie. Česko sice zatím nestihlo přijmout zákon, který by evropskou legislativu v této věci sjednotil s tou domácí, do léta by to ale poslanci měli stihnout.