Po deseti letech má státní maturita dostat nový kabát. Autorem jeho střihu je ministr školství Robert Plaga (ANO), který návrh novely školského zákona právě poslal do připomínkového řízení. Zásadní změnou má být úprava společné části maturitní zkoušky (MZ).

„Od školního roku 2020/2021 dochází k omezení společné části MZ pouze na didaktické testy a k převedení písemných prací a ústních zkoušek společné části MZ do profilové části MZ, přitom pro všechny obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou bez rozdílu budou v roce 2021 povinné pouze dvě zkoušky (český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika),“ píše se v materiálu.

Odpovědnost škol

Státní maturity.Zdroj: DeníkTím se naplní Plagův záměr, aby písemné práce opět posuzovaly školy a centrální hodnocení se týkalo jen didaktických testů. „Učitel bude mít možnost žákovi podrobně vysvětlit hodnocení, zodpovědět případné dotazy, čímž se mj. reaguje na kritiku části laické i odborné veřejnosti, že písemné práce jsou hodnoceny anonymně bez znalosti specifik písemného projevu dotyčného žáka v průběhu středního vzdělávání,“ uvádí se v důvodové zprávě ministerského materiálu.

Zároveň se ušetří 14 milionů korun ročně, neboť Cermat už nebude zpracovávat zadání, zajišťovat tisk zkušební dokumentace a proškolovat hodnotitele písemných prací a ústních zkoušek z češtiny a cizího jazyka. Posiluje se tím výrazně kompetence i odpovědnost středních škol a jejich vedení. Žáci budou navíc znát své výsledky dříve než nyní.

Povinná matematika jednotně

Plaga zároveň naplňuje svůj plán sjednotit termín účinnosti tří povinných maturitních zkoušek (český jazyk a literatury, cizí jazyk, matematika) pro všechny středoškolské obory (s výjimkou uměleckých, zdravotních a sociálních) na školní rok 2021/22, reálně tedy na duben 2022. Tím se ministerstvo vyhne soudním sporům, které mu v případě rozdílných pravidel hrozily. Zbývá také relativně dost času na vypilování úloh z matematiky, neboť právě z tohoto předmětu pravidelně propadá největší počet žáků, ačkoli si ho vybírá méně než třetina maturantů.

V důsledku zavedení povinné zkoušky z matematiky lze také očekávat pokles zájmu o učební maturitní obory, neboť hrozba neúspěchu bude značná. Zesílí zřejmě i tlak hejtmanů na zavedení přísnějších pravidel pro přijetí na střední školy, například povinnost podstoupit plošné přijímací zkoušky nejen v prvním, ale i v dalších kolech.

Od příštího školního roku se také zavádí nová nepovinná zkouška společné části MZ s názvem Matematika rozšiřující. U oborů vzdělání, které nebudou uvedeny v nařízení vlády, se budou v profilové části kromě češtiny a cizího jazyka konat další tři povinné zkoušky. Jejich novou formou bude písemná práce.

K Plagovu návrhu se musejí dotčené instituce vyjádřit do konce března a platit má začít letos (didaktický test), respektive příští rok povinná matematika) v říjnu.