Dítě má dva tatínky, nebo dvě maminky. Až dosud se taková skutečnost v rodných listech a matričních knihách uváděla jen pod čarou, v takzvané poznámce. Od poloviny letošního roku se to ale změní. Ministerstvo podle informací Deníku nyní dokončilo novou verzi vyhlášky k zákonu o matrikách, která stejnopohlavní rodiče umožní zapsat do klasické kolonky. S tím rozdílem, že rodné listy dětí pro rodiče stejného pohlaví budou místo položek matka a otec dítěte obsahovat dvě kolonky nazvané pouze rodič.

Změny se budou týkat i některých dalších matričních tiskopisů.

Gay rodiče už nebudou pod čarou

Matrikářky v případě rodičů stejného pohlaví položky matka a otec proškrtávaly a jména zapisovaly v rodném listu jen do kolonky poznámka a v knize narození do části zvané dodatečné záznamy a opravy. Proti takovému zápisu provedenému brněnským magistrátem se v roce 2018 ohradili dva otcové dcery. Domáhali se, aby byli oba zapsáni v hlavní části jako otec a otec nebo rodič a rodič. Jejich žádosti nikdo nevyhověl, protože na to zkrátka chyběly kolonky. Krajský soud v Brně jim dal nicméně za pravdu s tím, že každý rodič by měl mít stejné právo na uvedení v těchto formulářích.

Skupina poslanců chce novelou otevřít možnost manželství pro všechny, bez ohledu na pohlaví
Žádná práva, jen svazek druhé kategorie. Svatby pro všechny brzdí Zeman i Fiala

Nějakou dobu se nic nedělo, až v červnu 2021 vydalo ministerstvo vnitra metodický pokyn pro matriční úřady. „Nově tak začaly matriky zapisovat oba rodiče do kolonky otec dítěte nebo matka dítěte podle toho, jsou-li rodiče muži, nebo ženy,“ popsala mluvčí vnitra Hana Malá. Jenže dvě jména se do kolonky téměř nevešla, matrikářky proto musely používat velmi drobného písma na hranici čitelnosti.

V říjnu 2021 pak ministerstvo vnitra poprvé navrhlo změnu vyhlášky k zákonu o matrikách. Ta ale tehdy nebyla schválena kvůli zásadním připomínkám zástupců Kanceláře prezidenta republiky a zmocněnkyně pro lidská práva při Úřadu vlády. Ke druhému pokusu proto vnitro sáhlo nyní. „Hlavním cílem navrhované novely je zavedení zcela nového rodného listu výlučně pro děti rodičů téhož pohlaví. Stávající rodné listy pro rodiče různého pohlaví zůstanou samozřejmě nadále v platnosti,“ uvedla na dotaz Deníku Malá.

Navrhované změny potěšily především zástupce takzvané LGBT+ komunity, tedy hnutí leseb, gayů, bisexuálů a transgender lidí. „Vítáme jakékoliv zlepšení nerovného a nedůstojného postavení gay a lesbických rodin s dětmi. Je to sice pouze dílčí zlepšení, ale pomůže především dětem získat právní ochranu obou rodičů,“ sdělil k navrhované změně Filip Milde z iniciativy Jsme fér, usilující o zrovnoprávnění LGBT+ lidí v Česku.

Homosexuální pár, ilustrační foto
Manželství pro všechny? EU se chystá nařídit jeho uznávání po celé Unii

Nechápe však, proč jednoduchá administrativní úprava trvala tak dlouho, navzdory několika nálezům soudů. Jediným komplexním řešením pak podle něj bude až přijetí zákona o manželství pro všechny páry. „Teprve ten zbaví tisíce stejnopohlavních párů a také gay a lesbických rodičů s dětmi právní nejistoty a druhořadého postavení ve společnosti,“ řekl Milde.

Nepřijatelné, míní konzervativní politici

Proti návrhu se naopak staví zástupci konzervativní části politického spektra, například nezávislá senátorka za Prostějov Jitka Chalánková. „Je to pro mne absolutně nepřijatelné. Rozhodně nelze v takovém případě mluvit o nejlepším zájmu dítěte,“ odpověděla na dotaz Deníku.

„Je biologickým faktem, že každý člověk má právě jednu biologickou matku a právě jednoho biologického otce. Samozřejmě někteří mají i adoptivní rodiče. Eufemismus ‚rodič 1‘ a ‚rodič 2‘ na tom nic nemění, je to spíše útěk před realitou,“ domnívá se ředitel Občanského institutu Roman Joch. Uvedl také, že podle mezinárodní úmluvy o právech dítěte má dítě právo znát své biologické rodiče, pokud je to jen trochu možné. „Nevím, jakým způsobem Ministerstvo vnitra zajistí, aby toto právo dítěte bylo respektováno,“ dodal.

Téma dlouhodobě rozděluje Sněmovnu i Senát. Zatímco jedna část chce uzákonit manželství pro všechny, druhá by naopak ráda ukotvila do Ústavy manželství jako svazek muže a ženy. O druhou zmíněnou možnost se zasazují například politici KDU-ČSL. Kromě nich je nekompromisním zastáncem rodiny, kterou společně zakládají muž a žena, také premiér Petr Fiala (ODS). „Jsem přesvědčen, že jedině svazek muže a ženy je manželstvím. Nebráním nikomu, aby žil, s kým chce a jak chce. Ale po mně nikdo nemůže chtít, abych věřil, že lidé stejného pohlaví mají vytvářet manželství a rodinu, která se rovná té přirozené. Odporuje to mé víře, mému rozumu, mému poznání,“ uvedl předseda vlády například v knize Petr Fiala od A do Z.

Proč se gayové, lesby a jejich rodiny s dětmi snaží o rovnoprávnost?

Zdroj: Youtube

Tradiční rodinu musí společnost podle něj v zájmu svého přežití chránit. „Už bychom s tím měli začít, než bude pozdě. Na rodinu mi nesahejte,“ napsal také v této publikaci.

Trvalý problém

Ústavní soud řešil před pěti lety případ, kdy Čechoameričan trvale žijící v Kalifornii měl se svým dánským partnerem syna, kterého jim odnosila náhradní matka. Kalifornský soud oba prohlásil za otce. Protože ale navštěvují širší rodinu i v České republice, dožadovali se, aby i Česko uznalo jejich rodičovská práva nabytá v Kalifornii. Ústavní soud dal dvěma otcům za pravdu s tím, že primární je zájem dítěte na stabilitě a ochraně jeho rodinného života. Vznikla tak situace, kdy dítě s českým občanstvím a rodným listem má nárok na to, aby v jeho rodném listě byli zapsáni oba otcové.