Ministerstvo školství si od novinky slibuje zřizování dělených tříd, především na výuku cizích jazyků a matematiky, byť chápe, že mnohde k tomu z kapacitních a personálních důvodů nedojde ihned. Podle resortní náměstkyně Zuzany Matuškové indexace znevýhodněných škol umožní finančně zohlednit náročnost vzdělávacího procesu.

InfografikaZdroj: DeníkUpevní se také pozice asistentů pedagoga, kteří už nebudou spadat do kategorie podpůrných prostředků, takže odchod dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami ze školy nebude znamenat ukončení pracovního poměru asistenta.

Zákonodárci rozhodnou o osudu povinné maturity z matematiky a celkové podobě stání zkoušky dospělosti. Definitivní podobu by měl získat klíčový dokument Strategie 2030+, který zformuluje vzdělávací cíle i nástroje k jejich dosažení. Po jejím schválení se obnoví revize rámcových vzdělávacích programů, od níž si učitelé slibují provzdušnění výuky a víc prostoru na procvičování.

Učitel. Ilustrační foto.
Materiální podmínky škol? Jsou lepší, výsledky žáků ale nikoliv

Učitele i nepedagogické pracovníky potěší zvýšení platů, byť jsou školské odbory s osmi procenty do kantorských tarifů a dvěma do odměn velmi nespokojeny.