Soukromou Základní školu Smart v Roudnici nad Labem najdeme v hranatých budovách, které nezapřou socialistický původ. Uvnitř se ale učí velmi moderně. Učitelé i vedení respektují žáky jako své partnery a nechají je podílet se na chodu školy. Před čtyřmi roky tu začali s tzv. buddies programem.

Každé dítě v první třídě dostane svého buddyho, staršího kamaráda z pátého ročníku. Ten mu pomáhá s věcmi, s nimiž si neví rady. Dvojice spolupracuje do doby, než se z prvňáka stane páťák, a tudíž nový buddy. Někdy si tu také starší třída připraví vyučování pro tu mladší.

Marian a Johanka u nástěnky mediátorů
Urovnáváním sporů ve třídách můžeme hodně lidem pomoci, shodují se mediátoři

Nyní šla škola ještě dál. Nechala proškolit dvanáct zájemců ze druhého stupně v tzv. mediaci, tedy v pokojném urovnávání konfliktů. Mediátor spory neřeší, není soudcem, ale pomáhá aktivním nasloucháním účastníkům konfliktu, aby si uvědomili, co od sebe vzájemně potřebují, a našli sami řešení. Školní mediátoři se mohou setkat s celou třídou, v níž se vyskytl problém, popřípadě uspořádají zvláštní sezení pro konkrétní účastníky sporu.

Roudničtí mediátoři mají svůj prostor v chodbě u nástěnky, kde visí jejich fotky, jména a konzultační hodiny. Dítě řešící problém si tak může vybrat, komu se svěří. Mají tu také napsaná pravidla. Třeba že jsou vázáni mlčenlivostí nebo rozhodují spravedlivě a nenadržují.

Zdroj: Youtube

Profesionální mediátorka Michaela Kopalová, jež žáky školila, jim také vysvětlila, jak poznat konflikty, které nezvládnou sami a musí je oznámit pedagogům. „Jde hlavně o případy pohybující se na hranici zákona, nebo kde hrozí škoda na životě, zdraví či majetku,“ upřesnila.

Jednou z mediátorek je osmačka Johana Konečná. Kurz dokončila před rokem, vytvořila dvojici se spolužákem Marianem Stodůlkou a úspěšně řeší spory ve škole. Vysvětlují, že Marian lépe rozumí klučičím problémům a umí si zjednat respekt. Johana se zase umí vcítit do druhých a jdou jí rozhovory s konkrétními žáky.

Ohromená první dáma 

Na chodbě roudnické základky panuje čilý ruch, žáci tu vítají první dámu Evu Pavlovou. Přijela sem právě kvůli vrstevnické mediaci. „Považuji za velmi důležité, aby si děti dokázaly vykomunikovat neshody a naučily se hovořit o problémech. Ponesou si tuto schopnost dále do života a dokážou ji zúročit,“ říká manželka prezidenta, jež sama nějaký čas spolupracovala s Michaelou Kopalovou.

Manželka prezidenta na návštěvě Základní školy Smart v Roudnici nad Labem. Foto: Tomáš FongusManželka prezidenta na návštěvě Základní školy Smart v Roudnici nad LabemZdroj: se svolením Kanceláře prezidenta republiky

Děti jí předvedou simulovanou mediaci a ukážou, jak postupují, když urovnávají spor mezi pomlouvajícími se kamarádkami. „Je to skvělé. Budete si pak umět vydiskutovat i případné problémy v dospělosti, v manželství. Nemusí pak docházet k tolika rozvodům, jako to vidíme dnes, když se lidé nedokážou ve vztahu dohodnout,“ chválí je první dáma.

Také na žáky apeluje, aby metodu zkusili přenést i na své budoucí střední školy. „Snad se nám podaří poslat tento fungující a užitečný koncept dál,“ přeje si.

Základní škola Kamenná stezka v Kutné Hoře.
Škola měla špatnou pověst i skladbu žáků. Kamenka nyní láká na pohodovější výuku

Jak vysvětluje ředitelka ZŠ Smart Klára Koubská, žáci často řeší drobnosti, třeba že se poškorpí dvě holčičky ve třídě, nebo rozhodčí nepíská fér na tělocviku. „Ale právě na takových maličkostech si děti procvičí postup a pak si ho nesou jako rutinu do dospělosti, kde už řeší závažnější věci,“ zmiňuje.

Zdroj: DeníkMediace nevyžaduje od pracovníků školy velké úsilí. Profesionální mediátor vyškolí žáky a pod pravidelnou supervizí děti udržují metodu prakticky sami. Koubská by program doporučila všem školám, které chtějí pěstovat dobré vztahy. „Na začátku je to trochu chaos, ale pak si všechno sedne a začne fungovat a propíše se do atmosféry ve třídách,“ popisuje ředitelka.

Podle Kopalové zvyšuje vrstevnická mediace nároky na učitele. „Děti se učí více si uvědomovat svoje potřeby, nepotlačovat je, naopak je kultivovaně obhájit. To vytváří na pedagogy tlak, aby začali jednat s žáky jako s rovnocennými partnery a zapracovali i na své komunikaci,“ upozorňuje.