V Pelhřimově je naopak statistika mnohem menší. „ V roce 2018 měl Městský úřad v Pelhřimově 101 nahlášených odcizených občanských průkazů. Počet odcizených občanských průkazů se během let výrazně nemění,“ sdělila mluvčí radnice v Pelhřimově Andrea Unterfrancová.

Podobná situace je i v Jihlavě. „Nahlášené odcizení dokladu je velmi časté, a to hlavně proto, že se lidé mylně domnívají, že když občanku nebo pas nahlásí ne jako ztracený, ale jako odcizený, nebudou platit správní poplatek a pokutu za přestupek. Zákon to ale nerozlišuje,“ vysvětlil vedoucí správního obvodu jihlavské radnice Jan Vystrčil.

Pozor na podvodníky

Pokud dojde k odcizení dokladů je třeba vše nahlásit na policii. „Pokud o své doklady člověk přijde přičiněním zloděje, je třeba krádež co nejdříve nahlásit na kterékoliv oddělení policie České republiky, která zavede odcizený doklad do evidence. Doklady jsou následně zneplatněny, a to i v rámci Schengenského prostoru a v systému Interpolu, aby se co nejrychleji zamezilo jejich zneužití. Zároveň policie vydá osobě, které se doklady ztratily, potvrzení, s nímž je třeba zajít na úřad, kde si člověk zažádá o vystaven nového,“ vysvětlila krajská tisková mluvčí policie Dana Čírtková.

V případě nenahlášení hrozí poškozeným nebezpečí. „Osoba, která se zmocní dokladu, ho může použít například při sjednávání půjčky nebo zneužít při páchání jiné trestné činnosti. Pokud doklad nebude hlášený jako ztracený případně odcizený, může se osoba, které patřil, dostat do značných nepříjemností,“ dodala Čírtková.

Přesto, že jsou občané nabádáni k důsledné ochraně svých osobních dokladů, ke ztrátám a odcizení dochází stále, i když možná v menší míře. „Jsem spíše toho názoru, že počet odcizených a zneužitých dokladů se snižuje. Prvním důvodem je, že pro spoustu činností je dnes potřeba víceprvková identifikace, obzvláště u finančních a bankovních služeb, takže samotný ukradený doklad už často nestačí. Dnes už neplatí, že na dva doklady si člověk vyřídí cokoliv, hypotéku nevyjímaje. Snahy o získání dokladu na cizí osobu nebo o pozměnění dokladu tak jsou obvykle motivovány jinak. Dalším důvodem je, že doklad je dnes malý, plastový a s čipem, takže se k němu i mladí chovají lépe, než k dřívějším „plachtám“, které se obvykle po roce rozpadaly,“ mínil Vystrčil.

I přesto by lidé měli být ostražití. „Vyskytují se i případy, kdy občané naskenují svoje osobní doklady a ty pak elektronicky zasílají na různé, mnohdy neexistující adresy, a přitom si neuvědomují následek možnosti zneužití i této pořízené fotokopie dokladu. Nelze však říci, že i přes veškerá opatření, upozorňování občana na skutečnost ochrany a zabezpečení svých osobních dokladů, se statistická čísla ztracených nebo odcizených dokladů snižují,“ řekla mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Rizikové období dovolených

Osobní doklady ztrácí lidé během celého roku. „Nejčastěji dochází k odcizení občanských průkazů v období dovolených tedy v letních měsících červen – srpen, a pak v období zimních měsíců listopad - leden,“ sdělila Unterfrancová.

„Jedná se zejména o letní období, spojené s cestováním, návštěv letních festivalů, letních kin, turistikou nebo s prohlídkami kulturních památek. Zloděje však lákají především místa a prostranství s velkou koncentrací lidí, jako jsou nástupiště metra, vlaková a autobusová nádraží, velká nákupní centra nebo obchodní domy. I mimo tuto letní sezónu evidujeme velké množství ztracených nebo odcizených dokladů,“ shodla se Martakidisová.