Prvním důležitým krokem je volba vhodného místa. Zvolte takové, které zaručí, že jezírko bude mít denně 4 až 6 hodin slunečního svitu. Vyhněte se místu pod stromy, protože opadávající listí nebo jehličí znečisťují vodní hladinu. Nezapomeňte zajistit přívod vody a elektřiny.

Před tím, než se pustíte do stavby, je nutné naplánovat také filtraci budoucí vodní plochy, především kvůli případným prostupům potrubí. Používají se buď průtokové, nebo tlakové filtrace. Na samočisticí schopnost jezírka příliš nespoléhejte, muselo by být osázeno vhodnými rostlinami, ale především by muselo být opravdu velké, odborníci uvádějí plochu kolem 150 metrů čtverečních a více.

Při volbě tvaru musíte zohlednit okolní terén a uspořádání okrasných záhonů. Spolehněte se na svůj vkus, nebraňte se nejrůznějším křivkám a oblým tvarům a splňte si své představy. Čím větší bude vodní nádrž, tím paradoxně méně práce budete mít s její údržbou, lépe se v ní totiž udržuje biologická i chemická rovnováha. Za optimální se považuje jezírko s plochou kolem čtyřiceti metrů čtverečních.

Fóliové jezírko

Jeho výhodou je možnost vybudovat si jezírko libovolného tvaru a velikosti. Základním stavebním prvkem při realizaci jsou fólie, lišící se materiálem, ze kterého jsou vyrobeny. Při jejich výběru byste neměli šetřit, protože ty nejlevnější vydrží jen krátkou dobu a zanedlouho budete muset investovat do oprav.

Nejčastěji se používají PVC fólie, jejichž výhodou je, že se dají lehce opravit. Jsou vhodné do menších a středně velkých jezírek. Vyrábějí se v různých tloušťkách od 0,5 až do 1,5 mm, mají životnost asi deset let, jsou odolné proti UV záření, proti mrazu i ostrým kamenům. Prodávají se v šířkách od dvou do osmi metrů a od toho se odvíjí i jejich cena. Spojují se lepidlem nebo se svařují.

Nejodolnější jsou fólie ze syntetického kaučuku, takzvané EPDM fólie, které jsou sice nejdražší, ale jejich životnost je až padesát let. Velmi dobře se přizpůsobují terénu, jsou šetrné k přírodě a neškodí rybám ani jiným vodním živočichům a rostlinám. Proto jsou vhodné i do bio jezírek nebo jezírek na koupání. Dobře odolávají hnilobě, prorůstání kořenů a UV záření. Manipulace s nimi je snadná dokonce i při teplotách pod bodem mrazu. Jsou dostupné v šířkách od 3,05 do 15,25 metru. Spojování těchto fólií ale vyžaduje praxi nebo alespoň školení.

Jak na to?

Zakládání začíná vymodelováním požadovaného tvaru. Vezměte si na pomoc hadici nebo si tvar naznačte pískem. Jím nejprve vytvořte čáru kolem vytvořeného tvaru a pokračujte v hloubení jámy tak, aby břehy měly mírný spád a vytvořili jste různé hloubky. Jezírko by nemělo být všude stejně hluboké, protože ryby a vodní rostliny vyžadují různé hloubkové zóny. Na okraji vodní plochy u břehu se nachází takzvaná mělká zóna, která by měla mít hloubku 20 až 30 cm. Sem můžete vysadit menší druhy vodních rostlin.

Fotogalerie: Zhotovte si jezírko.

Hloubka větší než 40 cm dál od kraje bude vyhovovat puškvorci, šípatce střelolisté nebo prustce obecné (truskavec). Nejhlubší místo by mělo mít nejméně jeden metr – to je hloubka, v níž už nezamrzá voda. Chcete-li mít v jezírku ryby, je to pro vás důležitá informace. Pokud budete kopat ještě hlouběji, nic se nestane. Větší hloubka je totiž důležitá pro ryby nejen v zimě, ale i v létě. Při teplém počasí se voda v jezírku prohřívá a tehdy se zvýší intenzita množení bakterií a řas, které zakalují vodu. V hlubší zóně se dobře daří rostlinám, které mají filtrační funkci, zejména leknínům, ale i dalším vodním rostlinám, jako jsou žebratka bahenní, stulík a řezan.

Co dál

Když máte vyhloubenou jámu, je důležité odstranit všechny ostré kameny z terénu. Chcete-li si být jisti, že se fólie neprotrhne, vysypte boky i dno jezírka pískem. Na takto připravené místo položte geotextilii, která bude chránit jezírkovou fólii před prorůstáním kořenů. Potom můžete položit jezírkovou fólii. Vyžaduje to trochu trpělivosti a bez pomocníka se nejspíš neobejdete. Fólii urovnejte tak, aby neměla záhyby. Až budete s výsledkem spokojeni, můžete začít pomalu napouštět vodu. Během toho ještě fólii urovnávejte. Vodu napusťte téměř pod okraj a po obvodu fólii zatižte kameny.

S dalšími pracemi pokračujte až den či dva poté, aby se fólie dobře usadila a přilnula ke dnu. Pokud se fólie tlakem vody posunula dále do jezírka, můžete odstranit zatěžující kameny a na okraj nasypat zeminu. Přebytečnou fólii odstřihněte a její okraj zamaskujte oblázky, cihlami, dlaždicemi nebo kamínkovou fólií. Potom se pusťte do vysazování rostlin.

Betonové jezírko

Když chcete velké a hluboké jezírko, je betonové jezírko dobrou volbou. Musíte ale počítat s vyššími náklady a s větší pracností. Proti fóliovým jsou ta betonová pevnější, při čištění můžete klidně vstoupit na jejich dno. Aby však betonové stěny vydržely, je třeba o ně pečovat a každý rok je natírat ochranným lakem. Protože je může snadno poškodit led, čeká vás na podzim vypouštění, které nádrž ochrání před přímou námrazou.

Už při výstavbě proto pamatujte na odpadní rouru, kterou je třeba zavést ještě před betonováním. Hodit se vám budou zednické zkušenosti. V opačném případě svěřte stavbu betonového jezírka odborníkům.

Plastové jezírko

Pokud si netroufáte na fóliové jezírko nebo nemáte v zahradě prostoru nazbyt, řešením je hotové jezírko, které stačí vsadit do země. Dnes je již na trhu mnoho tvarů i velikostí s objemem od sto až do tisíce litrů. Výrobci uvádějí, že životnost plastového jezírka se pohybuje kolem patnácti let. Nádrže jsou vyrobeny z plastu, který je odolný proti UV záření a neškodí životnímu prostředí, mají vylisované různé hloubkové zóny, kterým se ale musíte přizpůsobit.

Při jeho instalaci se postupuje podobně jako při stavbě fóliového jezírka. To znamená, že nejprve vyberete místo, potom označíte kontury nádoby a začneme kopat jámu. Výkop musí být asi o 20 cm hlubší, než je nádrž. Důležité je vytvořit rovné dno, aby se nádoba nekývala a nepřevažovala se na některou stranu. Když nádoba ve výkopu dobře sedí, na dno jezírka a na jednotlivé hloubkové zóny nasypete vrstvu písku. Vložte nádrž a vodováhou zkontrolujte, zda je umístěna vodorovně. Doporučuje se minimální sklon – 1 cm – směrem od domu pro případ odtoku dešťové vody.

Pomalu začněte napouštět vodu, mezitím do mezer po obvodu jezírka nasypte písek a proudem vody z hadice ho zatlačte do všech nevyplněných prostor. Jezírko napuštěné asi do dvou třetin nechte několik dní, aby se usadilo. Potom pokračujte úpravou okolí, aby po obvodu nádoby vznikl prostor na vysazení pobřežních rostlin. Nezapomeňte, že také do plastového jezírka budete potřebovat čerpadlo. Proto si předem naplánujte, kudy povedete elektrické kabely a hadici na okysličování vody.

Vodní rostliny

close Ilustrační foto info Zdroj: OBI zoom_in Dokonalý vzhled jezírka dotvářejí vodní rostliny. Při výsadbě je podstatný jejich správný výběr. Nejdůležitější je myslet na velikost jezírka, hloubkové zóny a světelné podmínky. Vezměte v úvahu i dobu květu, abyste se z nich mohli těšit po celou sezonu. Rostliny vysazené v bezprostřední blízkosti jezírka by ho měly vyzdvihnout, a ne zastínit. I když k těm na břehu voda nedosahuje, je zde vysoká vlhkost půdy i vzduchu. Trvale vlhká břehová zóna se hodí pro vlhkomilné druhy, např. denivku, upolín či bohyšku. Na suchou pobřežní zónu lze vysadit nízké dřeviny, některé trávy nebo kvetoucí trvalky, které poskytnou úkryt a místo k hnízdění živočichů. Navíc také zajistí ochranu před větrem.

*Bahenní zóna (+/- 10 cm)
Tato zóna je velmi důležitá, protože je zdrojem potravy pro množství vodních živočichů a poskytuje jim úkryt. Současně je druhově nejrozmanitější. Rostliny vysazujeme v párech nebo malých skupinkách. Musí být dokonalými mistry v umění přežít, protože se musí vyrovnat s rozdílnými podmínkami – od mokrých kořenů, vysoké vlhkosti až po sucho, když hladina jezírka klesne.

Sázejte: ďáblík, blatouch, kosatce žluté, klikva bahenní, mochna bahenní, orsej jarní

* Mělká zóna (10 až 40 cm)
Jde o přechod mezi bahenní a hlubokou zónou a je potřebná pro živočichy. Hustý porost poskytuje úkryt, přírodní potravu i místo na rozmnožování. Tato zóna je vhodná i na výsadbu menších leknínů.

Sázejte: štípatku, mátu vodní, prustku obecnou, orobince.

*Hluboká zóna (nad 50 cm)
Platí, že čím je tato zóna hlubší, tím lépe, protože právě zde se koncentruje studená voda, která zabraňuje letnímu přehřívání jezírka. Pokud je jezírko i domovem pro ryby nebo žáby, poskytne jim tato část prostor na přezimování. Své místo tu najdou čarovné lekníny a hlavně filtrační rostliny, které vodu okysličují.

Sázejte: stolístek vodní, lakušník vodní a lekníny, obvykle jeden kus na 1 až 3 metry čtvereční hladiny.

DANKA AČOVÁ