„Celkem tři desítky zájemců se přišly poradit a ne-chaly se proškolit v oblasti dekubitů – proleženin. Někteří si přišli přímo nechat převázat a ošetřit své rány. Naše akce byla součástí 
evropského projektu STOP dekubitům," informovala 
o konečném výsledku celé akce mluvčí nemocnice Petra Černo.

Bez masa ne

Většina pacientů zná význam slova dekubity pod českým názvem proleženiny. „Jedná se o lokalizované poranění kůže nebo podkoží, které se obvykle nachází nad kostním výčnělkem a je způsobeno tlakem, třením nebo kombinací obojího. Dekubity se objevují nejen u ležících pacientů, ale také u pacientů dlouhodobě sedících, což jsou vozíčkáři. Dekubity se objevují i při sebelepší péči. Mohou se objevit u pacienta dokonce už po osmačtyřiceti hodinách. Velkou roli hraje výživa," vysvětlila vrchní sestra interního oddělení havlíčkobrodské nemocnice Petra Chymová.

Jak zdůraznila, pacientům, u kterých se dekubity mohou objevit mnohem rychleji než u jiných, chybějí často bílkoviny, hlavně maso, které by nemělo v jídelníčku rozhodně chybět, stejně tak jako tekutiny. Omáčky a přílohy maso 
nenahradí.

"Nicméně dekubitům se dá předcházet, pokud snížíme výrazně rizikové faktory, budeme používat speciální pomůcky, například podkládací polštářky, budeme pečovat 
o pacienta snažit se, aby byl aktivní, budeme pečovat také o jeho pokožku a zajistíme mu zdravou výživu. S nákupem potřebných pomůcek, u kterých lze uplatnit platbu od zdravotní pojišťovny, poradí praktický lékař," vysvětlila vrchní sestra. Jak dodala, také personál brodské nemocnice prošel odborným školením a dokáže rovněž potřebným pacientům či jejich blízkým dát kvalifikované rady. Podle Petry Chymové se v současné době věnuje problematice dekubitů značná pozornost, byť nějaká centrální databáze neexistuje. Brodská nemocnice je 
v kontaktu s domovy pro seniory a zařízeními následné péče, takže má o této problematice přehled.

Odborný přístup

V průběhu roku 2016 probíhalo školení personálu brodské nemocnice v problematice řešení prevence a léčby dekubitů, vycházející z Rezortního bezpečnostního cíle MZČR č. 8. Školení vedla docentka Andrea Pokorná.. V listopadu se také tým brodské nemocnice účastnil odborné konference NCO NZO Brno s názvem Dekubity, sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni. Dekubity rozděluje zdravotnictví do čtyř stupňů. První stupeň je otok bez poškození kůže. Čtvrtý, nejhorší stupeň jsou dekubity komplikované spojené se záněty kostí 
a hnisavými záněty sousedních kloubů a hlubokými nekrózami.