Situace se stále zhoršuje a za posledních deset let se počet dětí užívajících jak konopí, tak tvrdé drogy dokonce zdvojnásobil. „Každoročně na našem oddělení hospitalizujeme okolo 30 dětí převážně intoxikovaných alkoholem. Ještě před deseti lety byla přitom čísla zhruba poloviční,“ říká primář dětského oddělení Vítkovické nemocnice v Ostravě Jan Boženský s tím, že výjimkou dnes už nejsou ani jedenácti či dvanáctiletí pacienti z rodin napříč sociálními vrstvami.

„A v posledních měsících přibývá dětí, které navíc alkohol kombinují s drogou. Problém je větší, než si umíme představit. Navíc řada rodičů těchto dětí tyto problémy stále bagatelizuje,“ upozorňuje Boženský.

Problém se nevyhýbá ani menším městům, a tak například i ve šternberské nemocnici se dětští lékaři setkávají se zdrogovaným dětským pacientem, nejčastěji pod vlivem marihuany, zhruba jednou do měsíce. Nejběžněji se takový případ objeví v pátek či v sobotu večer, kdy mladého pacienta doveze v akutním stavu rychlá záchranná služba přímo z diskotéky.

LSD chudých
Stále více dětí a dospívajících experimentuje s užíváním semínek durmanu obecného či lysohlávek, které bývají označovány jako LSD chudých. LSD je halucinogenní droga, která se vyskytuje nejčastěji ve formě malých papírových čtverečků, které jsou napuštěny roztokem obsahujícím toxickou látku.

Durman roste i v České republice a právě jeho semínka ony halucinogenní látky obsahují. Tyto halucinogeny jsou velmi nebezpečné v tom, že po jeho požití uživatel vůbec netuší, co dělá, myslí si, že je něco jiného, že má nadpřirozené schopnosti. Člověk se například cítí být ptákem… U rostlinných drog tkví nebezpečí v tom, že nelze odhadnout, jak zapůsobí a i malé množství může vést k tragédii. Obsah omamných látek totiž závisí na více faktorech.

Taneční drogy
Taneční drogy, tedy nejčastěji extáze, lákají mladé na pochybný přínos – dodají jim energii, aby mohli protančit na diskotéce celou noc. Hudbu člověk vnímá pod vlivem drogy mnohem intenzivněji a subjektivně se mu zdá, že toho dokáže mnohem více. Příliš vysoká dávka však může způsobit úzkost, paniku, zmatenost až různé formy deprese. Droga také ovlivňuje regulaci tělesné teploty a v kombinaci s horkým vzduchem v tanečním klubu a s nedostatečným přísunem tekutin může způsobit dehydrataci až kolaps.

Největší chybou, kterou mohou rodiče při zjištění, že jejich dítě bere drogy, udělat, je tvářit se jako by nic, že se jich tento problém netýká. Proto by se rodiče o drogovou problematiku svého dítěte měli zajímat a měli by mít snahu mu pomoci. V tomto období nestačí dítěti vysvětlit, že drogy jsou špatné, ale je třeba přijmout systémová opatření jako kontrolu toho, s kým se stýká, co dělá ve svém volném čase.

Někdy si ale rodiče sami poradit nedokážou. „Proto je vhodnější než problém řešit doma, poradit se s vyškolenými pracovníky drogových center a poraden. Pomoci může taky odborný psycholog, který dokáže dát cenné rady jak dítěti, tak i jeho rodičům. Vyhledat pomoc je nejvhodnější na začátku, kdy se dá ještě situace zachránit. Často se totiž stává, že rodiče pro radu přijdou pozdě, kdy už mnoho alternativ neexistuje,“ varuje primář Boženský.

ROZHOVOR S ODBORNÍKEM

Problém je v člověku, ne v droze
PhDr. Ivan Douda se závislostmi zabývá už několik desetiletí. Spolu s MUDr. Jiřím Preslem založil v roce 1991 nadaci Drop In, posléze i stejnojmenné středisko prevence a léčby drogových závislostí, které poskytuje poradenství jak uživatelům drog, tak i jejich blízkým.

Děláte přednášky pro dospívající, co zásadního se jim snažíte sdělit?
Hovoříme s nimi převážně o rizicích drog, objasňujeme jim účinky, zákony, zdravotní problémy. Chceme vychovávat děti k větší zodpovědnosti. Dát jim informace o rizicích (zdravotních i zákonných) a zároveň jim vysvětlit, že žádná policie, politici ani kantoři je před drogami neochrání. Oni sami se musejí rozhodnout a nést důsledky.

Polemizujete s tvrzením, že marihuana je vstupní branou do světa tvrdých drog. Proč?
Nepolemizuji. Ovšem prvními drogami, se kterými se většina mladých lidí setká, jsou alkohol a cigarety. Čili polemizuji s názorem, že většina z těch, kteří experimentuji s drogou, zejména tvrdou, začínali s marihuanou. Toto tvrzení vzniklo již před více než padesáti lety, kdy se ptali lidí závislých na heroinu, jaká byla jejich první zakázaná droga. Od té doby se tradovalo, že pro narkomany je vstupní drogou právě marihuana. Neplatí ale univerzální pravidlo, že všichni, kdo si zakouří marihuanu, skončí bezpodmínečně na tvrdých drogách.

A alkohol? Dá se vůbec nebezpečí alkoholu a jiných drog srovnávat?
Samozřejmě, alkohol je zhruba tak nebezpečný jako marihuana, ale rizika jsou ještě v něčem jiném. Mluvíme o statistických údajích, které platí většinou ve větším měřítku. Ano, marihuana může být lehkou drogou pro celý sál mladistvých, ke kterým v tu chvíli mluvím. Mezi nimi ale sedí tři, čtyři, možná i pět lidí, pro které bude marihuana zároveň i drogou nejtvrdší. Slogany nemusejí platit pro každého člověka.

Není nakonec přijatelnější, když si dá mladistvý občas skleničku vína či piva?
Většina z nich si ji dá stejně. Prakticky to neovlivníme, jde jen o otázku přiměřenosti. Alkohol pije většina národa, někteří na to, bohužel, doplatí.

Nejsou zákazy u dětí kontraproduktivní? Efekt zakázaného ovoce je přece přitažlivý.
Jde o otázku míry a nějaká zákonná regulace je potřebná. Záleží na tom, jak efektně dětem ona rizika podáte. Část posluchačů v multikině je totálně „zastrašitelná“, ale ti do toho stejně nepůjdou, protože se bojí už preventivně. Další vnímají přednášku informativně, k možným negativním důsledkům jen přihlédnou a vyhnou se prodeji. S poslední třetinou nehne nic a některé z nich zakázané ovoce skutečně láká. Kdyby podobný efekt nefungoval, byl by na Zemi ráj, obecně i doslova.

Myslíte, že by vše vyřešila legalizace?
Slovo legalizace dnes funguje podobně jako slovo psychopat, naprosto se vyprázdnilo. Slavný ekonom Milton Friedman kdysi prohlásil, že drogový problém není řešitelný, dokud drogy nebudou v každé samoobsluze. Jistě, jde o krajní výrok. Jde o to, aby účinná regulace byla přiměřená jednotlivým typům drog.

Nejkontroverznější výrok o legalizaci jsem pronesl krátce po revoluci, kdy jsem řekl, že nějaká forma legalizace bude každopádně ve hře. To jsem oznámil dokonce v televizi a od té doby mám nálepku propagátora legalizace. Což ale není pravda, my spíše hledáme účinnou regulaci. Ostatně, většina států se dnes přiklání od totální represe právě k nějaké formě regulace. Problém je v člověku, ne v droze.

TIPY

Výběr center, poraden a léčebných ústavů

– Kontaktní centrum SANANIM, www.sananim.cz
– Život bez závislosti, www.zivot-bez-zavislosti.cz
– Oddělení pro léčbu závislostí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, www.abstinence.cz
– Dětské a dorostové detoxikační centrum, Nemocnice Milosrdných sester sv. K. Boromejského (Nem. Pod Petřínem), www.nmskb.cz
– Centrum následné péče Drop-in, www.dropin.cz
– Doléčovací centrum v Brně – Podané ruce, www.podaneruce.cz
– Kontaktní centrum pro drogové závislosti, Oblastní charita Hodonín, www.hodonin.caritas.cz
– Léčebna návykových nemocí v Nechanicích, www.fnhk.cz/psych/soucasti-kliniky/oddeleni/lnn
– Prev-centrum o. s. Kotec, www.kotec.cz
­– Kontaktní centrum pro drogově závislé Krédo / Šumperk, www.pontis.cz
– Kontaktní a poradenské centrum drogové pomoci, Sociální služby města Havířov, www.ssmh.cz
– www.drogy.net
– stopzavislosti.cz