Péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou je náročná a v pokročilém stádiu demence se rodina obvykle neobejde bez kvalifikované pomoci. Náklady na péči se hradí z veřejného zdravotního a sociálního pojištění a podílejí se na nich i nejbližší příbuzní.

„Lidé s Alzheimerovou chorobou vyžadují zvýšenou péči a to zejména v pozdějších stádiích nemoci. Všechna naše zaběhnutá centra evidují několik desítek žádostí o umístění. Řešením jsou ale naše nově otevřená zařízení, jakým je například Alzheimercentrum v Černošicích, ve kterých příjem nových klientů aktuálně probíhá,“ vysvětlila Martina Svobodová, tisková mluvčí Alzheimercentra.

Podle průzkumu VZP z loňského roku trpí v ČR Alzheimerovou nemocí a dalšími demencemi více než 150 tisíc lidí a odhaduje se, že během následujících dvaceti let stoupne jejich počet na více než 300 tisíc. Domovy důchodců jsou přeplněné, snadné není ani získat místo v domově se zvláštním režimem.

Pacientů přibývá

Dle loňské zprávy VZP nejvíce pacientů s Alzheimerovou chorobou za posledních pět let přibylo v Libereckém kraji (61 procent) a ve Zlínském kraji (51 procent). Naopak nejmenší nárůst zaznamenali lékaři v Moravskoslezském kraji (24,7 procenta) a v Praze (28,5 procenta).

U každého pacienta je projev i průběh nemoci jiný a tak je na zvážení pečujícího, nakolik a jak dlouho je nemocný člověk schopen být doma sám a kdy vyžaduje neustálou přítomnost druhé osoby. Pomoc denního stacionáře či domácí péče je jistě velkým přínosem a pomocí pro všechny, kteří jsou do péče zapojeni.