Objev do budoucna poslouží k tomu, že se účinky anestetik rychleji vyzkouší.

Objev výzkumníků z Česka, Japonska, Německa a Itálie publikoval prestižní odborný časopis Annals of Botany. Vědci ověřovali účinky na několika rostlinách – huseníčku rolním, popínavém hrachu, masožravkách či citlivce stydlivé, jejíž listy reagují na dotek.

„Testovali jsme několik typů anestetik s různou chemickou strukturou. Na rostliny mají podobný efekt jako na živočichy či lidi,“ řekl Pavlovič. Rostliny pod vlivem látky také přestávají vnímat své okolí – masožravka se neuzavírá, citlivka nereaguje na dotek a popínavka přestává hledat objekt, o který by se opřela. Tyto změny odezní, jakmile se anestetikum odstraní.

„Zjištění by mohlo mít praktické využití, rostliny by se mohly využít pro rychlý screening anestetických účinků látek,“ dodal.