Lidská stolice se dnes využívá například k léčbě závažného rozvratu střevního mikrobiálního ekosystému. Ten se může rozvinout v případě takzvané klostridiové střevní infekce. Ta pak většinou propukne po braní antibiotik. Rozvrat mikrobiálního systému se navíc podle lékařů opakovaně vrací.

„Velmi dobrý efekt má v tomto případě právě transplantace stolice, která poničený střevní ekosystém obnoví,“ řekl Deníku lékař z Interní kliniky 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy fakultní nemocnice v Praze a rovněž člen Výboru České mikrobiomové společnosti ČLS J. E. P. Jiří Vejmelka. Například při léčbě střevní infekce zvané Clostridioides difficile se udává úspěšnost až osmdesát procent.

Nesprávná poloha na toaletě může vést až k rakovině tlustého střeva.
Většina Čechů dělá na záchodě při vyprazdňování chybu. Může vést i k rakovině

Banku stolice zakládají lékaři v pražské fakultní Thomayerově nemocnici, ale sloužit má od příštího roku i dalším zdravotnickým zařízením v Česku. Pražská banka bude vycházet z konceptu dárcovské banky ve Spojených státech. I zde se jedná o poměrně nové zařízení, založena byla v roce 2012.

Dárcem stolice bývá obvykle příbuzný pacienta, podmínka příbuzenství ale u transplantace stolice není. Přesto najít vhodného cizího dárce bývá poměrně složité. „Musí být zdravý, netrpět žádným závažným onemocněním a zásadními podmínkami jsou, že nebral v období alespoň jednoho roku nazpět antibiotika a zároveň nedrží žádnou specifickou dietu,“ popsal Vejmelka.

Ke stravě, kterou dárce konzumuje, se ale přihlíží. Měla by být pestrá, bohatá na vlákninu a oproštěná o návykové látky. „Ideální je, když je to sportovec s normálním BMI,“ shrnul lékař.

Při střevních zánětech je vhodné dodržovat dietu, díky níž lze obtížím předcházet
Bolest břicha a průjem nepodceňujte. Zanedbání může skončit i rakovinou

Nově vzniklá banka toto složité hledání ale odbourá. Bude totiž schraňovat univerzálně vhodné vzorky. O tom, jak složité je najít vhodného dárce referují zahraniční studie. Vědci z italské Agostino Gemelli University Polyclinic srovnávali množství darů s počtem využitích vzorků za rok 2018 na pracovišti OpenBiome v americkém státě Maine.

„V roce 2018 banka obdržela 7536 darů  od 210 dárců. Šestatřicet procent odběrů bylo odmítnuto kvůli nízké hmotnosti, vizuální patologii stolice nebo špatnému rozboru,“ uvedli vědci ve své studii.

Z WC přes banku do pacienta

Průběh samotného dárcovství je ale jednoduchý. Dárci podstoupí vstupní vyšetření a poté odeberou v domácím prostředí stolici do speciální nádoby. Do ní přidají látku ke snížení obsahu kyslíku, aby se zachovaly co nejlepší podmínky pro dárcovskou mikrobiotu, což jsou všechny mikroorganismy, v tomto případě ve stolici. Materiál se odevzdá bance, která ho uloží ve velmi nízké teplotě, asi minus 80 °C.

„Následně je stolice takzvaně karantenizována, což znamená, že je využita k léčbě po uplynutí dvou až tří měsíců, během nichž proběhne kontrolní vyšetření dárce. Pokud je vše v pořádku, je mikrobiota k dispozici pro léčbu,“ vysvětlil Vejmelka. Transplantace probíhá aplikací do konečníku.

Neudržel stolici. Lékaři mu dali nový život
Neudržel stolici. Důstojnost pacientovi vrátila unikátní operace

Na rozdíl od dárcovství krve se u stolice neřeší žádné skupiny. Pacientovi s klostridiovou střevní infekcí pomůže mikrobiota od jakéhokoli dárce, který splnil uvedená kritéria. Do budoucna se zvažuje, že by se „fekální mikrobiální terapie“, jak se léčba oficiálně nazývá, využila i pro léčbu dalších onemocnění, třeba syndromu dráždivého tračníku a dalších chorob střev. V těchto případech je zatím vše ve fázi klinického výzkumu.

Lidská mikrobiota je pro vědce stále neznámým územím. „Zjišťuje se, jak by měla být léčba aplikována, jaký by měl být dárce, kolikrát by se měla léčba opakovat. Vzhledem ke složitosti naší mikrobioty jsme de facto úplně na začátku,“ uzavřel lékař.

V USA je dárcovství stolice honorováno. V Česku se předpokládá, že dárcům budou kompenzovány jen náklady spojené s dárcovstvím.