Navštěvují neurology, zubní, ušní lékaře, jedí nejrůznější léky, přesto roky trpí. „Trojklaný nerv slouží k vnímání doteku a bolesti v celém obličeji, proto je jeho postižení velice bolestivé. Protože bolest vzniká přímo postižením nervu, nazývá se toto onemocnění trojklaného nervu neuralgie,“ říká primář neurologického oddělení Vítkovické nemocnice Daniel Václavík.

Existují nějaké „druhy“ onemocnění trojklaného nervu? Jak vznikají?

Základní příčinou je částečná ztráta myelinového obalu nervu. To lze připodobnit například ztrátě izolace u elektrického kabelu – poté jsou nervová vlákna přímo drážděna. Jako takzvaná primární neuralgie je označována prudká, záchvatovitá, velmi silná až nesnesitelná bolest v některé z větví trojklaného nervu v obličeji.

Často je doprovázena takzvaným spoušťovým bodem na obličeji, jehož podrážděním – stačí i pouhý dotyk – se záchvat bolesti může vyprovokovat. Příčina ještě není zcela objasněna, u části nemocných nalezneme v lební dutině abnormálně uloženou tepnu, která na nerv tlačí, a tím může způsobit jeho podráždění.

Jako sekundární neuralgii označujeme onemocnění, kde nalezneme jasnou příčinu postižení nervu – tlak mozkového nádoru, záněty způsobené herpetickými viry, onemocnění zubů či nosních dutin.

Jak se léčí?

Akutně vzniklou bolest léčíme silnými analgetiky, někdy kombinujeme s lokální aplikací anestetik. Dále se dlouhodobě užívají léky určené pro terapii „neuralgických“ bolestí, které jsou určeny i pro léčbu epilepsie. Protože bolesti mohou být až zničující, je vhodná i podpůrná psychoterapie.

Slyšela jsem i o operativním řešení onemocnění trojklanného nervu. Provádíte také operace?

Tam, kde nepomáhají léky, lze část nervu, který zodpovídá za vznik bolesti, vyřadit neurochirurgickým zákrokem, takzvanou termokoagulací. Je možné i ozáření gamanožem či aplikací glycerolu do blízkosti nervového kořene v lební dutině. Pokud nalezneme tepnu, která v lebeční dutině na nerv tlačí, lze ji od nervu odtáhnout. Tyto zákroky již patří do rukou neurochirurgů.

Může mít toto onemocnění nějaké následky?

Bolest může být až nesnesitelná a vysoká četnost záchvatů může pacienta vyřadit z běžného života.

Dá se nějak onemocnění trojklaného nervu předejít?

Vzhledem k tomu, že přesnou příčinu zatím neznáme, nebo se může jednat o vrozené anatomické poměry v lebeční dutině, prevence tohoto onemocnění není. Pokud již vzniklo, pacienti si sami chrání spoušťové bolesti například před dotekem či prochlazením. U probíhající neuralgie preventivně působí již uvedené léky pro léčbu neuralgií.

Proč postihuje onemocnění trojklaného nervu více ženy?

Je pravda, že ženy jsou postiženy častěji – v poměru tři ku dvěma. Jednoznačné vysvětlení však zatím není.