V České republice se očkování proti HPV zařadilo mezi pojišťovnou hrazená očkování pro třináctileté dívky v dubnu 2012. Jak je to v Británii?

Od školního roku 2008/2009 se plošně očkují dívky od 12 let. Tato věková hranice byla zvolena proto, že očkujeme-li před pubertou, dosáhneme nejlepších výsledků.

V letech 2010 až 2011 navíc probíhala doprovodná kampaň, jejímž cílem bylo nabídnout očkování i dívkám 15 až 18letým. Výsledkem je vysoká proočkovanost bez ohledu na sociální statut rodin, z nichž dívky pocházejí. Uvědomíme-li si, že právě lidé z chudších rodin jsou svým životním stylem a návyky rizikovější, je to vynikající výsledek dosažený ve velmi krátkém čase.

Jaké jsou dopady na výskyt nemocí způsobených HPV?

Očkování dvanáctiletých dívek má lepší výsledky, než jsme očekávali. Na začátku jsme předpokládali, že by očkováním mohlo zabránit asi 60 procentům závažných přednádorových změn na děložním čípku, v reálném životě však jde o téměř 80 procent!

To je úspěch obou dostupných vakcín na trhu, bivalentní i kvadrivalentní. Ta druhá navíc snižuje počet případů nákazy genitálními bradavicemi. Přestože se plošně očkují jen dívky, jsou v důsledku chráněni i mladí heterosexuální muži, protože na ně očkované dívky nepřenesou nákazu. Například v Dánsku v roce 2011 genitální bradavice díky kvadrivalentní vakcíně prakticky vymizely u mladých lidí ve věku 16 až 17 let.

Zmínila jste, že jsou dostupné dva druhy vakcín. V čem se liší?

Bivalentní chrání proti typům HPV 16 a 18, kvadrivalentní rovněž proti HPV 16 a 18, a navíc i proti typům HPV 6 a 11. Právě ty se podílejí na vzniku genitálních bradavic, velmi stresujícího a bohužel též velmi rozšířeného onemocnění – ve Velké Británii jsme v roce 2009 evidovali přes 86 tisíc nových případů. Navíc typy HPV 6 a 11 mají na svědomí i papilomatózu hrtanu u dětí. Toto onemocnění je sice vzácné, jeho léčba je však velmi náročná: dítě absolvuje nejméně čtyři až šest chirurgických výkonů za rok.

Vyskytují se názory, že proti HPV se očkuje moc krátce, než abychom dnes měli důkazy o účinnosti…

Neznám jiné očkování, které by přinášelo tak průkazné výsledky v tak krátké době. Bezpečně přitom víme, že ochrana přetrvává i po 10 letech od očkování, přičemž další studie ukazují, že skutečná ochrana činí 20 až 30 let.

Pokud nám však opravdu záleží na dlouhodobé ochraně, měli bychom nechat očkovat proti HPV i chlapce. V současnosti ponecháváme polovinu mladých lidí bez ochrany, a to jen kvůli pohlaví. Je přitom známo, že v dostatečně proočkované populaci se množství cirkulujících virů snižuje až na úroveň, kdy je pravděpodobnost přenosu nulová. To je princip kolektivní ochrany.

Lze s čistým svědomím říci, že očkování je bezpečné?

Rozhodně! Každý očkovací program, ten proti HPV nevyjímaje, je dnes standardně pod přísným dohledem. Ve Velké Británii máme vypracovaný systém, který zaručuje, že se podrobně prozkoumá každý nahlášený případ nežádoucího účinku. Navíc samy farmaceutické firmy – bez ohledu na to, co se o nich říká – věnují tomuto tématu mimořádnou pozornost. Není divu, do vývoje vakcín dávají miliardy dolarů a byly by samy proti sobě, kdyby si tuto investici nechaly znehodnotit vysokým výskytem nežádoucích účinků.

Očkují se miliony lidí, takže v tom množství se vždy po nějaké době objeví člověk, který z nějakého důvodu bude reagovat jinak než většina populace. Bylo ovšem prokázáno, že očkovací látky proti HPV jsou mimořádně bezpečné. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou reakce v místě vpichu, to znamená dočasné zarudnutí, otok apod. Výskyt závažných zdravotních komplikací není u očkovaných častější než u jejich neočkovaných vrstevníků. V New York Times jsem četla velmi trefný titulek: Rizika, která lidi děsí, nejsou ta, která je zabíjejí!

Která vakcína se používá častěji: bivalentní, nebo kvadrivalentní?

Pokud vím, má kvadrivalentní vakcína celosvětově přibližně osmdesátiprocentní podíl. Je to nepochybně důsledkem přidané ochrany proti dvěma nízkorizikovým typům viru působícím genitální bradavice. Protože pokud jde o obranu před vysokorizikovými typy působícími zhoubné nádory, ta je u obou vakcín stejná. Použití kvadrivalentní vakcíny tedy nahrává přidaná ochrana.