Lůžkové Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) funguje v nemocnici Havlíčkův Brod již 20 let.

„Dospávací pokoj je vybaven pěti lůžky a speciální kontaktní místností pro blízké a příbuzné pacientů. Pohodlně vybavený pokoj nabízí soukromí pro rozhovor lékaře a příbuzných pacienta. Oddělení také zajišťuje činnost resuscitačního týmu, který zhruba padesátkrát do roka vyráží zachraňovat život po celém areálu nemocnice a poskytnout potřebnou resuscitaci," informovala mluvčí nemocnice Petra Černo.

Anesteziologické oddělení havlíčkobrodské nemocnice zajišťuje anestezie při operačních a některých diagnostických výkonech, v číslech je to ročně přes 7000 anestezií na 12 pracovištích, denně podává anestezii 7 anesteziologických týmů. V současné době na ARO pracuje 21 lékařů a 43 sester. Resuscitační oddělení s 6 boxy a dospávacími pokoji disponuje nejmodernější technikou k podpoře a náhradě všech základních životních funkcí.

Pacient bude pod lepším dohledem

„V prostorech centrálních operačních sálů byl nově vybudován druhý dospávací pokoj. Tím dosáhneme stavu, kdy všichni pacienti po operaci v anestezii budou předáni na monitorované takzvaně dospávací lůžko," sdělil primář Pavel Longin. Ročně je na oddělení hospitalizováno zhruba 300 pacientů, ambulantně ošetřeno zhruba 1800 pacientů. Pod oddělení spadá anesteziologická ambulance a ambulance bolesti.

Anesteziologie a resuscitace je obor, který poskytuje anesteziologickou a resuscitační péči a řeší chronickou a nesnesitelnou bolest. Celé oddělení ARO je velice moderně přístrojově vybaveno. Kromě standardního vybavení je na lůžkovém oddělení možnost například monitorovat pacientův nitrolební tlak, sledovat také tlak krve v cévách. Anesteziologické oddělení zajišťuje anestezie při operačních a některých diagnostických výkonech celkem na 11 pracovištích, denně nejméně na 6 operačních sálech. Resuscitační oddělení s 6 lůžky disponuje nejmodernější technikou k podpoře a náhradě základních životních funkcí. Ročně je na oddělení hospitalizováno zhruba 200 – 250 pacientů.