Přípravek odborníci vyrábí na Farmakologickém ústavu Masarykovy univerzity. Na výzkumu spolupracují odborníci z Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a Masarykova onkologického ústavu.

Nejprve lékaři odeberou pacientovi vzorek nádorových buněk a bílých krvinek. Poté pět až sedm týdnů v laboratoři stimulují bílé krvinky, aby rozpoznali nádorové buňky a bojovaly s nimi. Zhotovený preparát pak někdy až desetkrát dětem vpíchnou do kůže. „Povzbuzené bílé krvinky pak v těle hledají nádorové buňky a likvidují je," doplnil přednosta Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice a proděkan Lékařské fakulty Jaroslav Štěrba. Odborníci zatím vakcínu podali dvěma pacientům.

Předchozí výzkum Masarykovy univerzity a mezinárodních lékařů potvrdil, že zhoubné nádory se u lidí liší podobně jako otisky prstů. „Není téměř možné najít dva lidi se stejnými nádorovými buňkami. I v případě opakovaného výskytu nádoru u jednoho člověka není jejich genetická výbava stejná," vysvětlil Štěrba. Odborníci proto musí každou vakcínu vyrobit individuálně.

Klinická studie, která má testovat bezpečnost vakcíny, má zahrnovat dvacet pacientů. Zatím do ní lékaři zařadili sedm dětí z České republiky i ze zahraničí. „Zařadili jsme do ní především děti, u kterých se opakovaně objevil nádor a standardní léčba nebyla úspěšná," zdůraznil Štěrba.

Výzkum bezpečnosti a účinnosti vakcíny potrvá několik let. V budoucnosti ji lékaři využijí i v léčbě dospělých.