Podobné je to s instrumentáři, tedy s pracovníky, kteří mají na starost lékařské nástroje. I na těchto pozicích se nejčastěji uplatňují zástupkyně něžného pohlaví. „Přitom když jsem byl v Itálii, tak tam práci instrumentáře na operačním sále dělali prakticky výhradně muži, tedy živitelé rodiny,“ podotýká lékař a současně člen sněmovního zdravotního výboru Bohuslav Svoboda.

Důvod? Podle prezidentky České asociace sester Martiny Šochmanové za to mohou jednak vžité stereotypy, podle kterých je všeobecná sestra pro mnoho lidí ryze ženské povolání, a jednak peníze. „I přes růst platů v posledních několika letech dává stále část zdravotníků přednost jiným technickým oborům, které jsou daleko lépe zaplaceny,“ poznamenala další poslankyně Ilona Mauritzová.

Převládají i lékařky

Ženy a muži v medicíně - InfografikaZdroj: DeníkŽen postupně přibývá i mezi lékaři: muži už tvoří jen asi 45 procent všech pracovníků. Při-tom ještě na přelomu tisíciletí jich bylo o tři procenta víc. „Ženy v českém zdravotnictví obecně převládají. Z celkového počtu téměř 282 tisíc zdravotnických pracovníků bylo v roce 2016 asi 220 tisíc žen, zatímco mužů jen necelých 62 tisíc,“ shrnuje situaci Adéla Denková z analytického projektu Evropa v datech.

V jiných zemích se přitom muži v medicíně uplatňují daleko častěji. „U našich západních a jižních sousedů tvoří muži nadpoloviční většinu lékařů. Těsně pod 50 procenty se podíl lékařek pohyboval i v severských zemích,“ uvedla Denková.