Důvodů, proč se rodiče malých dětí obrací na hlídací agentury, je několik. „U nás nejčastěji shání hlídání maminky, když potřebují k lékaři nebo ven s přáteli. Poptávají ale i chůvy na speciální události, třeba svatby, nebo chtějí chůvu na plný úvazek," vysvětlil Petr Šigut z agentury Hlídačky.cz.

Když není babička

Petr Tomíček z břevnovské agentury rozděluje rodiče na ty, kteří jsou vytížení a pracují v oboru, kde existuje tlak na to, aby se vrátili zpět do práce. Pomáhají i maminkám, které pracují při mateřské dovolené. „A pak jsou tu rodiče, kteří chtějí zapracovat na svém vzájemném vztahu. Nečekají, až bude volno, ale vytvoří si ho sami," objasnil 
Petr Tomíček.

Nejčastější skupinou dětí, o které se babysitteři starají, jsou dvouleté děti. „Jednou jsme tu měli i tříměsíční miminko, ale většinou se jedná o děti od tří do sedmi let," řekla Hana Procházková, která má agenturu Tety na hlídání. Podle Petra Šiguta jsou nejčastějšími zákazníky také rodiče čerstvých školáků, které doprovází ze školy nebo do kroužků.

Kromě hlídání doma si můžou zájemci zvolit i mateřská centra, kde je hlídání levnější. Jestliže hlídání doma stojí kolem stokoruny, v centru to může být šedesát korun. „Pomáhá adaptovat děti před nástupem do mateřské školy. Naše chůvy formou her ukazují dětem jiné prostředí. Učíme je základním sociálním vazbám a zvykání si na odloučení od rodičů," uvedla Pavlína Vokrouhlíková z dětského koutku Hlídáček v Benešově.

Specifické požadavky

Na chůvy mají agentury specifické požadavky. „Jsou to buď vedoucí skautských táborů, absolventi zdravotnických škol nebo budoucí učitelky. Často také vyrůstali 
v početných rodinách nebo se dětem věnovali z vlastního zájmu dávno předtím, než je vůbec napadlo hlídat," sdělil Petr Tomíček. Sám s manželkou založil agenturu, protože jako nejstarší často přebírali odpovědnost za starší sourozence.

„Máme registrované studenty, maminky i babičky. Studentek je zatím nejvíce, protože přece jen člověk musí být často na internetu, aby mohl mít aktuální profil a reagoval na nabídky," řekl Petr Šigut. Hana Procházková také potvrzuje, že hlídací tety jsou spíše mladší, protože mají dostatek energie a také času.

Když se někdo rozhodne pro babysitting, musí projít školením první pomoci, někde pro ně zajišťují kurzy pro chůvy. „Všechny zájemkyně o tuto práci procházejí náročnými vstupními pohovory a testy. Samozřejmostí je, že musejí být v případě studentek starší 18 let a také všechny adeptky absolvují zdravotní kurz péče o děti. Vybíráme pouze spolehlivé a stabilní ženy," osvětlila Eva Doškářová z Prahy.

Etický kodex

Tety se musí připravit na to, že je třeba dodržovat etický kodex. Součástí hlídání může být také krmení, hygiena dětí, drobný úklid. „Zajišťují bezpečnost a potřeby dítěte. Musí respektovat pravidla a zvyklosti dané rodiny, mít kultivovaný vzhled a projev. Vše záleží ale na věku dítěte, vzájemné dohodě a aktuálních potřebách rodiny," sdělil Petr Tomíček.

Rodiče mají také různé přístupy k výchově, které by měly hlídačky dodržovat. „Pravidla necháváme na domluvě mezi rodiči a hlídačkou. Některý rodič preferuje hlídačku přísnou, jiný chce, aby vedla děti skrze takzvanou nevýchovu a další koncepty," shrnuje Petr Šigut.

Dnes ale nejde jenom o hlídání dětí. Když už si rodiče platí za péči, uvítali by i aktivitu navíc. Ať už je to doučování nebo pobyt venku. „Poslední dobou máme hlavně poptávku po hlídání v cizím jazyce, kdy se dítě může naučit základní slovíčka. Společně také tvoříme a vyrábíme," potvrdila Pavlína Vokrouhlíková.

Anglická teta

„Rodiče chtějí stále více, aby hlídání dítěte nebylo jen o odložení, ale aby se co nejvíce rozvíjelo. Velkou výhodu tak mají hlídačky, které umí něco navíc. Ať už je to cizí jazyk, hra na hudební nástroj nebo jakákoliv další kreativní činnost, kterou mohou dítě učit," popsal Petr Šigut.

Hana Procházková zase zaznamenává poptávku po babičkách, které nemají jenom dítě pohlídat, ale vyplnit chybějícího člena rodiny. Petr Tomíček si v poslední době všímá hlavně lidí, kteří chtějí mít čas na sebe. Když se ke svému dítěti vrací, jsou pak odpočatí a těší se na něj.

„Na druhou stranu nám vždycky přijde líto, když se ozve maminka několikaměsíčního miminka s tím, že potřebuje hlídání pět dní v týdnu na celý den. Jinými slovy naše chůva by se vlastně musela stát jakousi náhradní matkou. Jestli je za tím tlak ve velkých firmách na to, aby se čerstvé maminky vrátily co nejdřív do práce, nevíme, ale rozhodně nás to netěší," dodal Petr Tomíček.

Cena za hlídání 88 až 130 Kč/h- Průměrná cena se v Praze odhaduje na sto korun za hodinu. Může to být i 130 korun při pravidelném hlídání. Nárazově mohou rodiče zaplatit i 150 korun.

- Ve Středočeském kraji se průměrná cena pohybuje kolem 88 korun za hodinu.

Jako au-pairka se naučila respektovat malého človíčka

Hana Procházková se rozhodla pomoci rodičům s hlídáním až po porodu syna.Nejdříve sama hlídala děti. Po narození syna se Hana Procházková z Prahy rozhodla, že si založí agenturu na hlídání. Podle ní jsou Češi k takzvanému babysittingu otevřenější. Podle ní je dnes problematičtější, aby si rodiče vyzvedli dítě v určeném čase ve školce.

Jak jste se dostala ke hlídání dětí?

Bylo to už při studiu vysoké školy, kdy jsem hlídala po večerech pětiletého chlapečka, který miloval vláčky. Měl doma spoustu exponátů, časopisů a informací o vlacích nebo muzeích. Bavilo mě vidět svět jinýma očima. Následně jsem strávila dvě léta jako au-pair v jedné rodině, se kterou jsem doposud v kontaktu.

Kde jste pracovala jako au-pair?

Byla jsem jako au-pair pro Thomase a Annabelle v Londýně. První dny byly rozporuplné. Zvykání si na děti a kulturu výchovy bylo nejdůležitější. Bohužel po krátké době jsem se kvůli úmrtí v rodině vrátila na pár dní zpět a možná i tato událost nás s rodinou více sblížila. Ráda jsem trávila s rodinou veškerý čas a zajišťovala jsem i babysittingy pro děti kamarádek. Nezvyklé pro mě bylo v prvním roce především počasí, kdy děti běhaly bosky jen v trenkách a já se třásla zimou v bundě.

Narážela jste na nějaké kulturní či výchovné bariéry?

Myslím, že pobyt v Anglii mi umožnil uvědomit si, jakým způsobem je možné vychovávat děti. U nás mi přijde, že rodiče někdy přebírají příliš mnoho rozhodnutí za dítě. Jsem zastáncem obousměrné komunikace, ale samozřejmě jsou situace, kdy je zapotřebí být rodičem a určit hranice. Děti věděly, že na parkovišti se neběhá, ale na hřišti měly volné pole působnosti. Nikdy jsem od nich neslyšela, že je to moc vysoké, aby tam nelezly. Spíše odpověděli, teď stejně pěkně, jak jsi vylezl, slez i dolů.

Co vám tato zkušenost dala?

Zkušenost au-pair byla pro mě zlomem pro výchovu. Naučit se respektovat i malého človíčka. Děti mi přišly mnohem vyspělejší než tady u nás. Měly možnost se rozhodovat a přemýšlet o svém jednání. Dokázaly si vyslechnout názor dospělého a pak se rozhodly co dál. Já se učila více naslouchat dětem a počkat si na jejich návrhy či řešení.

Přemýšlela jste o tom i v minulosti, že by vás tahle práce bavila?

Na střední škole jsem zvažovala, jakým směrem se ubírat a jedna z možností byla studium se sociálním zaměřením. S kamarádkou jsme docházely do domova důchodců a připravovaly jsme pro ně kreativní kroužek. Nakonec jsem si zvolila jiný směr, ale touha pomáhat a něco vytvářet ve mně zůstala. Pomáhat druhým se mi nakonec poštěstilo díky projektu Běh pro život nebo vedením Nadačního fondu Tesco.

Proč jste se po návratu rozhodla založit agenturu?

Agenturu Tety na hlídání jsem založila po nástupu na rodičovskou dovolenou. 
S danou myšlenkou jsem si hrála déle, ale při zaměstnání a studiu nebyl dostatek času. A jsem ráda, že došlo 
k založení až po narození syna. Jako rodič znám lépe postoj a obavy klientů. Nakonec mi dala impuls kamarádka založením úklidové agentury, a jelikož je důležité jednat než povídat, rozhodla jsem se nic neodkládat.

Jaká je vaše filozofie v podnikání?

Spokojenost klientů i tet. Potřebuji znát jejich představu a zpětnou vazbu. Hlídání je velmi specifická oblast. Doba hlídání dětí se mění v návaznosti na kroužcích, zdravotním stavu, aktuálních pracovních potřebách rodičů. Je zapotřebí říci si dlouhodobou představu, možnosti a limity obou stran.

Šla byste do toho znovu, kdybyste se měla opět rozhodovat?

Určitě. Byl to velký krok a je dobře, že jsem nezůstala u přemýšlení.

Naplňuje vás vaše práce?

Mou prací je nyní především zprostředkování hlídání a zajištění chodu agentury. Jsem ráda za každá milá slova od klientů i tet. Nejvíce mám radost, když se mi podaří najít do rodiny vhodnou tetu. Je krásné vidět třístrannou radost dětí, klienta a tety.

Jaké máte ohlasy od rodičů?

Ohlasy od rodičů mám kladné. Pár menších nepříjemností se stalo, jako opoždění tety. Ale to jsou aspekty práce, kterým bohužel někdy nejde zabránit.