Českou školu vědy o manželství uznává i vyspělý svět. Z jakého důvodu? „Naší předností je bezesporu nejen dostupnost, ale zároveň i kvalita poskytovaných manželsko-poradenských služeb. V sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století se u nás podařilo vybudovat síť poraden, která v té době neměla ve světě obdoby.

Pro řadu i velice rozvinutých zemí pak sloužila jako inspirace. Dodnes působí v Česku poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy prakticky v každém větším městě,“ konstatuje jeden z předních tuzemských odborníků na partnerské vztahy Petr Šmolka.

Petr Šmolka, čestný prezident Asociace manželských a rodinných poradců České republiky, svůj profesní život svázal s Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, jež spadá pod Centrum sociálních služeb Praha.

Jen tuto poradnu za dobu její existence vyhledalo na dvě stě tisíc klientů, kteří absolvovali kolem milionu konzultací s psychology a dalšími odborníky.

Mobily a nevěry

S jakými problémy přicházejí ti, jejichž partnerské vztahy procházejí krizí, do poradny dnes?

„Mezi nejčastější problémy dnes patří nevěry – ty nešťastné mobily! Pak také problémy ve vzájemné komunikaci a přibývá i klientů, jejichž vztahy jsou nějak poznamenány světem práce, zejména ztrátou zaměstnání a rovněž nedostatkem času pro rodinu,“ vypočítává psycholog Petr Šmolka.

Jestliže má Česko takovou tradici právě v existenci manželských poraden, nebojí se ti, kdož se ocitli v nesnázích, zaklepat na jejich dveře včas? „Jak kteří. Obecně ale platí, že čím dříve, tím lépe. Nejsvízelnější bývá pomoc tam, kde se již jejich trápení dostalo do jakési chronické fáze, případně tam, kde již běží soudní spory, ať již opatrovnické nebo rozvodové,“ upozorňuje Petr Šmolka.

Sáhněte po knize

Ostýchavější a rovněž ti, kteří se snaží o partnerské vztahy pečovat od počátku a věnují tedy energii i tomu, aby se případným krizím pokud možno vyhnuli, mají ještě jednu možnost – a to ponořit se do populárně naučných knih, které se nevěrami, věkovými rozdíly v partnerských vztazích, řešením konfliktů, záchranou vztahů, ale i rozchody a rozvodovým poradenstvím zabývají.

Na trhu jich je záplava, pozitivní navíc je, že nad přeloženou zahraniční literaturou převažují původní díla tuzemských odborníků s bohatými zkušenostmi z praxe.

Komu ale tyto knížky pomohou – hlavně těm, co je čtou preventivně? Anebo mohou splnit i roli určité terapie?

„Žádná kniha nemůže sice plně nahradit poradenský nebo terapeutický kontakt, může však poskytnout alespoň nějaká obecná vodítka ve chvíli, kdy potřebujeme rychlou a dostupnou informaci. Chceme-li se například vyhnout nešťastné volbě partnera, pak půjde spíše o prevenci, hledáme-li vhodnou reakci na odhalenou nevěru, pak může jít i o určitou formu terapie. Není asi náhodou, že právě knížka o nevěrách byla přes několik dotisků tak rychle rozebrána a že před pár měsíci vyšlo její druhé rozšířené a přepracované vydání,“ říká Petr Šmolka.

Kdy uhodí krize

Traduje se, že první krize ohrožuje manželství již po roce existence, čili ve chvílích, kdy stav „zamilovanosti až po uši“ začíná vyprchávat.

Druhá krize prý prověřuje soužití po třech až sedmi letech manželství, další pak v okamžiku, když z rodinného hnízda do světa vylétají děti. To zaskočí především ženy. Tato takzvaná „krize středního věku“ nemíjí ale ani muže, jež se najednou začínají otáčet za sukněmi mnohem mladších dam.

Matematika křižovatek, v nichž se mohou manželství ocitnout, je ovšem individuální. Rozhodně ale platí, že nositelem krizí, napadajících partnerské vztahy, bývají zásadní změny, které život přináší. Tedy třeba i dlouhodobý stres, způsobený například ztrátou zaměstnání anebo těžkou nemocí.

Jak ale zabránit tomu, aby krize nevyústila v řešení nejbolestivější, tedy v rozchod a rozvod? Stojí za to vše vsadit na kartu dialogu mezi partnery a pěstování vzájemné tolerance?

„Takto řečeno by šlo zřejmě o přílišné zjednodušení. Dialog může být stejně dobře konstruktivní jako destruktivní, bezbřehá tolerance může hraničit s nezájmem.

Hlavním lékem bude spíše schopnost osvojit si potřebné párové dovednosti. Naučit se řešit neshody, umět se konstruktivně ‚pohádat‘, umět odpouštět…,“ vysvětluje Petr Šmolka.

Právě tohle se snaží ty dvojice, které mají snahu svůj vztah zachránit, naučit psychologové v poradnách i v privátních praxích. Někteří dokonce nabízejí vedle odborných konzultací také absolvování kurzů partnerské komunikace.

Životní filozofie

„Pokud je to vztah, kde jsou dvě malé děti, například ve věku pět a deset let, tak se ho snažím zachránit daleko více, než když je to vztah bezdětný,“ zdůrazňuje psycholog Jeroným Klimeš.

Jsou naopak okamžiky, kdy partnerům poradí, aby se raději kultivovaně rozešli? Příkladem dnes může být situace, že partneři spolu chodí například tři čtyři roky, ještě nejsou svoji, načež jeden z nich dostane zajímavou pracovní nabídku v zahraničí.

„To je klasický okamžik, kdy doporučuji: buď tam jeďte oba, anebo nabídku odmítněte, případně zkuste vztah na dálku na půl roku, ten se dá ještě vydržet. Trváte-li na tom, že jeden bude delší dobu v zahraničí a druhý v Česku, tak se raději rozejděte,“ líčí Jeroným Klimeš, který ale v obecné rovině neskrývá pocit, že dnešní mladí lidé se k rozchodům uchylují v mnohonásobně vyšší míře než jejich rodiče a prarodiče.

„Měli bychom si uvědomit, že manželství drží nejen city, ale i určitá životní filozofie. Takže když si dívka vybírá kluka, tak by neměla volit jen podle chemie zamilovanosti, ale i podle toho, zda její potenciální partner vyznává určitou prorodinou filozofii. Jakmile od začátku říká, že nevěra je normální, tak by si měla okamžitě představit, co by nevěra konkrétně znamenala pro ni,“ nabádá psycholog Klimeš, autor knihy Partneři a rozchody.

Prostě: Zaslechne-li dívka v partě svého vrstevníka pronášet věty typu „chlap, který nemá milenku, je impotent,“ pak by měla vzít nohy na ramena a před případným vztahem s dotyčným mladým mužem raději prchnout.

Kde se inspirovat

Petr Šmolka shrnul své zkušenosti z působení v manželských poradnách hned do několika populárně naučných knih. Jedna z nich se jmenuje Jak zachránit manželství, další nese titul Nevěra (Pro podváděné i podvádějící), třetí – Manželská poradna – má výstižný podtitul Tam, kde vlastní síly nestačí.

Partnerským konfliktům, jejich řešení i důsledkům se řadu let věnuje také psycholog Tomáš Novák. A to nejen v Manželské a rodinné poradně Centra sociálních služeb v Brně, ale i v knize Pomož si sám v manželské krizi (aneb Když partner nespolupracuje a já chci vztah zachránit), v publikaci Manželství jako trvalý stres anebo Věkový rozdíl mezi partnery.

Kam se obrátit pro pomoc

Adresář poraden v jednotlivých krajích je k dispozici na webu Asociace manželských a rodinných poradců České republiky, tedy na www.amrp.cz.

Tyto poradny pro rodinu, manželské a mezilidské vztahy na základě zákona o sociálních službách, přijatého v roce 2006, zřizují a financují jednotlivé kraje či městské úřady, případně je provozují občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti. Poradenská a psychoterapeutická pomoc je v těchto zařízeních bezplatná.

Vedle toho existují psychologické, vztahové, partnerské, manželské a rozvodové poradny privátní. Telefonické a internetové poradenství, osobní konzultace, párovou terapii a kurz partnerské komunikace nabízí například web www.psychoterapeut.cz. Zde ale zdarma získáte telefonem či e-mailem jen základní orientační informace, za osobní konzultaci či partnerskou terapii zaplatíte od 500 Kč výše.