Co je to kýla?

Jeden ze zakladatelů české chirurgie, profesor Karel Maydl popisuje kýlu jako abnormální vysunutí či vyklenutí orgánu dutiny břišní oslabenou nebo defektní částí stěny břišní. Kýla se může vytvořit také v oblasti pánevního dna, časté jsou brániční kýly a velice záludné jsou kýly vnitřní. Obsahem kýly bývá nejčastěji střevní klička uložená ve vaku tvořeném pobřišnicí, ale v kýlním vaku se může ocitnout prakticky kterýkoli orgán dutiny břišní.

Jaké jsou příčiny jejího vzniku?

Jednak jsou kýly vrozené, nejčastěji pupeční nebo tříselné. Kýla se často objeví u lidí, kteří náhle změní svoji tělesnou hmotnost, ať nahoru nebo dolů. Také usilovný kašel, zácpa a podobně mohou vést ke vzniku kýl. Závažnější poranění stěny břišní, kterým je i operační rána, může ve svém důsledku vést ke kýle.

Jak můžeme předcházet vzniku kýly?

Možnosti prevence jsou omezené. Na prvním místě je zdravá životospráva, udržení si hmotnosti bez většího kolísání, přiměřená fyzická aktivita s posilováním břišních svalů.

Jak se léčí kýla?

Pokud se nejedná o gravidní ženu, nemocného s extrémní obezitou, některými závažnými druhy vnitřních onemocnění nebo člověka s výrazně pokročilým zhoubným onemocněním, potom je vždy indikována chirurgická léčba. Operaci doporučujeme i proto, že malé počínající kýly se mohou spíše komplikovat uskřinutím.

Co je uskřinutí kýly?

Jde o závažnou komplikaci, kdy se malou kýlní brankou do kýlního vaku dostane třeba střevní klička, slepé střevo a dojde k „zaškrcení“ této tkáně. V tomto případě musí být operace provedena vždy, a to co nejdříve. Přes veškerou snahu chirurga často nelze zabránit nevratnému poškození uskřinutého orgánu, který je poté nutno při operaci odstranit.

Operace je pro nemocného složitá, zbytečně zatěžující a výsledky nebývají tak dobré jako u kýl, které jsou operovány plánovaně a chirurgickým týmem, jenž se na tyto operace specializuje. Každý, kdo váhá s operací kýly a spoléhá na kýlní pás, by si měl být této komplikace, která ho může i ohrozit na životě, vědom.

Které kýly se dají operovat laparoskopicky?

Touto metodou lze operovat prakticky jakýkoli typ kýly, volíme z několika pracovních postupů.

Jaké jsou výhody a nevýhody laparoskopických operací?

Tato operace je vhodná u oboustranných kýl, u těch, které se vracejí, a u některých typů velkých břišních kýl, a to v jizvách po operaci. Zásadní profit přináší tento způsob operace v řešení bráničních kýl a refluxní nemoci jícnu.

Při operaci lze zkontrolovat i jiné orgány dutiny břišní, pooperační průběh je méně bolestivý, nemocní jsou schopni jít domů již druhý nebo třetí den po operaci, ranky dlouhé pět až dvanáct milimetrů se hojí většinou bez komplikací. Rekonvalescence je rychlejší. Pokud jsou nemocní operováni ve specializovaných centrech, snižuje se pravděpodobnost opakování kýly.