Často se o chlamydiích mluví. Můžete nám o těchto mikroorganismech říci?
Je to skutečně tak. Chlamydiové infekce mají poměrně značnou publicitu. Na internetu najdete o těchto původcích mnoho informací, nicméně ne všechny jsou být kvalitní a přesné. Upozorňuji, že s informacemi získanými na sociálních sítích, je třeba pracovat velmi opatrně a je potřeba pečlivě vybírat zdroj. Co to tedy chlamydie vlastně jsou. Jde o mikroorganismy o nichž se dlouho nevědělo, kam je vůbec zařadit, protože oni nejsou typickým představitelem bakterií ani virů. Na rozdíl od bakterií nejsou schopny žít mimo hostitelskou buňku, kterou využívají ke svému množení a kde probíhá zásadní část jejich vývojového cyklu. Parazitují uvnitř buňky (intracelulárně). Také proto byly nejdříve považovány za virové agens a teprve od r.1966 je řadíme mezi bakterie.
V současné době jsou známy čtyři druhy: Chlamydia pneumoniae, C.trachomatis, C.psittaci a C.pecorum, přičemž první tři druhy mohou vyvolat onemocnění u člověka a čtvrtý druh je rozšířen především u zvířat, ale přenos na člověka je pravděpodobně také možný. Kromě člověka vyvolávají onemocnění u celé řady savců, ptáků, australských vačnatců nebo dokonce studenokrevných obratlovců a měkkýšů.

Jaké infekce konkrétně způsobují u lidí?
Omezím se stručně jen na ta nejběžnější. Asi vůbec nejčastější jsou infekce močopohlavní soustavy. Je uváděno, že chlamydiové infekce jsou vůbec nejrozšířenějším pohlavně přenosným onemocněním v rozvinutých zemích světa. U mužů probíhají obvykle skrytě nebo jen jako pouhý zánět močové trubice, přidané záněty nadvarlat či prostaty. V populaci homosexuálů nejsou vzácností onemocnění konečníku. U žen mohou způsobit velmi nepříjemné problémy spojené s infekcemi děložního krčku, dělohy, vejcovodů, jež mohou mít za následek i trvalou neplodnost. Jsou také spojovány s mimoděložním těhotenstvím. Tyto potíže má na svědomí druh C.trachomatis. Tato chlamydie postihuje i tkáně oka např. spojivku Někdy tento druh může vyvolat i zánětlivé postižení kloubů. Infekce způsobené druhem C.pneumoniae probíhají zhruba z 50% jako zápaly plic, dále jako záněty průdušek, horních cest dýchacích, dutin (sinusitidy) nebo v menší míře jako středoušní záněty. Respirační infekce mívají obvykle 6 – 8 leté intervaly s vyšším výskytem v populaci. Poslední lidský původce, C.psittaci, napadá také převážně dýchací soustavu a je spojován z přenosem z infikovaných ptáků (drůbež,exoti). Onemocnění tímto druhem je proto označováno jako zoonóza (tj. onemocnění přenosné ze zvířat na člověka).

Co dělat, abychom se těmto infekcím vyvarovali?
Pokud jde o sexuálně přenosná onemocnění, je preventabilita obtížná. Sexuální zdrženlivost prakticky doporučit nelze a ani pečlivým výběrem partnera se nemusíme infekci vyvarovat, protože u mužů nezřídka infekce probíhají bezpříznakově. Nicméně pokud nás toto onemocnění postihne, je velmi důležité, aby byli oba partneři léčeni účinným antibiotikem současně a po čas léčby dodržovali sexuální klid. U infekcí dýchacího aparátu je zásadní ochranou v době zvýšeného výskytu (obvykle zimní období) omezit návštěvy společenských akcí, kde je soustředěno větší množství lidí (kina, divadla, plesy apod.). Rizikové z tohoto pohledu jsou také hromadné dopravní prostředky. A naopak, pokud nás postihne taková infekce, měli bychom být ohleduplní a sami se vyvarovat kontaktu s jinými lidmi. To platí samozřejmě i u ostatních infekcí z nachlazení. Účinná vakcinace zatím proti žádnému druhu chlamydií neexistuje.

Jsou tyto infekce dobře léčitelné nebo jsou chlamydie již odolné vůči působení dostupných antibiotik, podobně jako je tomu u jiných bakterií?
Léčba těchto infekcí zatím obvykle není problematická. Důležitá je včasná diagnostika, která však nemusí být snadná. Klinický i laboratorní nález by měl být vždy lékařem hodnocen komplexně, tzn. že laboratorní nález musí být vždy posouzen spolu se symptomatologií každého pacienta. I přesto nelze vždy stanovit chlamydiovou etiologii spolehlivě a přesně. Jde o diagnosticky poněkud svízelné onemocnění a lékaři se nemusí povést jeho odhalení napoprvé. Pokud jde o jejich odolnost vůči antibiotikům, samozřejmě se již vyskytuje, ale její stav není dobře zdokumentován, protože jde o bakterie, které se v běžných rutinních laboratořích nedají vyšetřit na citlivost k antibakteriálním preparátům. Takže se může stát, že i při správně diagnostikovaném onemocnění a správně vybraném antibiotiku může léčba selhat. Jak vidíte, jde po všech stránkách o nepříjemné a svízelné infekce.

Chlamydie jsou také uváděny jako předpokládaný původce Alzheimerovy choroby či arteriosklerózy. Je tato skutečnost již potvrzena?
Ano, výzkumné práce se v poslední době na toto téma objevily a myslím, že dosud jejich úloha u těchto onemocnění není zcela vyjasněna. Byly nalezeny ve sklerotických plátech v cévách. U lidí s Alzheimerovou chorobou je zase vyšší výskyt osob s protilátkovou pozitivitou než v běžné populaci. Na definitivní vyjasnění jejich vztahu k těmto onemocněním si ale ještě budeme muset počkat.

Dagmar Čerňanská