Specialisté nedávno uzavřeli pilotní studii, koordinovanou Národním screeningovým centrem Ústavu zdravotnických informací a statistiky, která zkoušela možnost testování cholesterolu z pupečníkové krve. Tedy zachycovali krev, která po porodu přirozeně odtéká z pupečníku.

„Testovali jsme takto šest tisíc dětí, přičemž u deseti až patnácti procent těch s nejvýše naměřenými hladinami jsme pak provedli screening genetiky,“ vysvětlil Deníku profesor III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Michal Vrablík.

Josef Hyánek
Od mentálního poškození uchránil stovky dětí. Teď 90letý lékař pomáhá těhotným

Jak tento přední odborník na preventivní kardiologii a lipidologii uvedl, provedení screeningu v novorozeneckém věku je nejjednodušší. Závažným potížím spojeným s vysokými hladinami cholesterolu v krvi lze totiž předejít tím, že se včas zachytí a nenechají neblaze působit.

Budou hledat cestu k dohodě

Díky snaze odborníků je vyhláškou ministerstva zdravotnictví z roku 1994 v Česku nařízeno vyšetřit hladinu cholesterolu dětem v pátém a třináctém roce života, pocházejí-li z rodin s vysokým rizikem výskytu kardiovaskulárních onemocnění. Ostatní mají nárok na první vyšetření v osmnácti letech.

Podle Vrablíka byla zmíněná vyhláška poměrně dobře koncipovaný screeningový program, jehož byla Česká republika v devadesátých letech průkopníkem. Nyní je však podle něj třeba jít dál – ke zmíněnému plošnému screeningu. „Máme účinné a bezpečné léky, které těm, jež to potřebují, můžeme podávat už od dětství,“ podotkl Vrablík.

Vysoký tlak a vysoký cholesterol – tyto dva faktory stojí u vzniku řady kardiovaskulárních problémů, které jsou v Česku až příliš často fatální.
Vysoký cholesterol může zaskočit i třicátníky. Stačí přitom dodržovat pravidla

Nyní budou specialisté zapojení do studie společně s porodníky, neonatology, pediatry či laboratorními pracovníky u kulatého stolu hledat cesty, jak prakticky provést, aby plošný screening byl logisticky a ekonomicky únosný. Pokud nedojdou k dohodě na screening u novorozenců, usilovat budou alespoň o zavedení plošného testování v rámci pediatrické péče. Případné úpravy by se pak zanesly do vyhlášky.

Mohou odhalit vážnou nemoc

Díky důkladnému vyšetření jsou lékaři schopni zachytit i děti s familiární hypercholesterolemií, která může mít dalekosáhlé důsledky v podobě komplikací s cévami a srdcem. Tomuto dědičnému metabolickém onemocnění se věnuje například lékař a biochemik Josef Hyánek.

Deník jej loni navštívil v ambulanci Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí, kam docházejí ženy s enormně vysokou hladinou cholesterolu. Ta jim v těhotenství může působit potíže. „Pocházejí z rodin s vysokým výskytem kardiovaskulárních onemocnění, například infarktu nebo mozkového krvácení,“ přiblížil Deníku takřka devadesátiletý profesor.

České ženy před i po porodu absolvují řadu vyšetření, přičemž mnoho z nich může pokrýt veřejné zdravotní pojištění
Přehledně: Na co přispívají pojišťovny těhotným ženám a čerstvým matkám

Vědomostem veřejnosti o lécích i dalším záležitostem spojeným s cholesterolem se věnuje aktuální rozsáhlý průzkum Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR. Zúčastnilo se ho přes tisíc respondentů. Cílem je mimo jiné zvýšit zájem o prevenci. Praktický lékař totiž nejenže vyšetří hladinu cholesterolu, ale doporučí i postup, jak dosáhnout jejího snížení.

Pacientovi navrhne i preventivní užívání léků, které pomáhají stovkám tisíc lidí. Menšina z nich, která má nejvážnější problémy, je léčena nejmodernějšími hypolipidemiky. „To jsou monoklonální protilátky,“ uvedla ředitelka zdravotnického úseku zmíněné pojišťovny Zdeňka Salcman Kučerová. Ve čtvrtek 13. dubna Deník přinese podrobné informace.