„Vůbec nejvíce nemocnost klesla u lidí staršího věku nad 60 let a školních dětí v rozmezí 6 až 14 let. Nadále však zaznamenáváme růst počtu rozvoje komplikací u nemocných chřipkou, kteří onemocněli v předchozím období. Ponejvíce jde o děti od 0 do 5 let a osoby nad 60 let,“ informuje ředitel pražských hygieniků Jan Jarolímek.

„Předpokládáme, že nyní bude docházet k pozvolnému ústupu počtu hlášených onemocnění chřipkou, další vzestup již není z našeho pohledu příliš pravděpodobný,“ doplňuje. Pražští hygienici vždy lidem doporučují chřipku nepodceňovat, neboť existuje reálná možnost vývoje komplikací. „Prozatím máme v Praze evidováno 39 laboratorním vyšetřením potvrzených těžkých průběhů chřipky a bohužel už i 13 úmrtí na chřipku,“ dodává Jarolímek.