„Tak, jako stárne tělo, stárne i mozek. Avšak zdraví mozku ve stáří je u každého jiné,“ upozornila autorka studie Pavla Čermáková z Národního ústavu duševního zdraví. Podle ní přibývá důkazů, podle kterých má zdraví stárnoucího mozku kořeny již v dětství.

Studie zkoumala 20 tisíc lidí z 16 evropských zemí pocházejících z různých společenských vrstev. Ukázala, že špatná socioekonomická situace může mít nepříznivý vliv na kognitivní funkce. Mezi tyto dovednosti patří myšlení, učení, usuzování, paměť a řešení problémů.

„Co do počtu účastníků je naše studie nejrozsáhlejší na toto téma. Ukazuje, že prostředí, v němž vyrůstáme, se pasivně odráží v úrovni našich kognitivních schopností v seniorském věku,“ shrnula Čermáková. Dodala, že duševní zdraví v pokročilém věku zčásti ovlivňují i další faktory, jako například vzdělání, deprese nebo životní styl.

Chudoba? Častější deprese i horší vzdělání

Hmotné a společenské zázemí v dětství přitom již nemá vliv na to, jakým způsobem se mozek proti klesajícím schopnostem ve stáří aktivně brání. „Věříme, že při tvorbě strategií, které mají za cíl chránit zdraví mozku ve stáří by se měla pozornost výrazně soustředit na období dětství, kdy se mozek vyvíjí,“ uvedla Čermáková. Navrhla, aby se dětem, které se potýkají s nějakou formou sociálního či ekonomického znevýhodnění, nabídla nějaká forma účinné pomoci.

Účastníci o průměrném věku 71 let absolvovali vyšetření na počátku studie a alespoň jedno další kontrolní vyšetření v horizontů přibližně pěti let. Vyšetření se zaměřovalo na verbální a paměťové dovednosti, tedy schopnost vyjmenovat zvířata, naučit se nová slova a po určitém čase si je vybavit.

Vědci využili metodu „kalendář životní historie“, jejímž prostřednictvím mapovali, v jakém prostředí dobrovolníci vyrůstali. Jedinci, kteří se v dětství potýkali s chudobou, přitom dosáhli horších výsledků nejen v testech kognitivních dovedností. Lišili se ale i v mnoha dalších aspektech – například dosáhli nižšího vzdělání, častěji vykazovali příznaky deprese, byli méně fyzicky aktivní, více obézní a obecně méně zdraví.