Návrh měl původně zajistit opak: tedy že se budou moci na rozhodování pojišťoven více podílet obyčejní pojištěnci. A to tak, že si sami zvolí své zástupce do správních a dozorčích rad těchto institucí.

„V tomto duchu alespoň rozhodl Ústavní soud, který vyhověl naší stížnosti z loňského roku. V této stížnosti jsme požadovali zrušení vyhlášky z roku 2006, která v rozporu se zákonem umožňovala volit představitele pojišťoven právě jen velkým zaměstnavatelům,“ potvrzuje senátorka Alena Dernerová  a jedna z iniciátorek stížnosti.

Senátoři podle ní chtěli, aby se praxe změnila a do orgánů pojišťoven se konaly svobodné volby. Třeba jako je tomu  v Německu. „Všechno ale nakonec dopadlo jinak. Zákonem si vůbec nepomůžeme, spíš naopak,“ komentovala návrh Dernerová.

Ministerstvo zdravotnictví totiž sice sepsalo nový zákon o zaměstnaneckých pojišťovnách, ten ale navrhuje, aby jejich orgány volili jen takoví zaměstnavatelé, kteří odvedou nejméně 0,4 procenta pojistného. Tuto podmínku splní podle právníka Dostála znovu jen velké podniky s více než tisíci zaměstnanci.

„Ministerstvo tvrdí, že nový volební systém bude transparentnější a výrazně spravedlivější, ale to není pravda. Novela sice umožňuje kandidovat skoro každému, bude na to stačit padesát podpisů, ale pojištěnce zcela zbavuje veledůležitého práva volit. Volit nově budou moci nakonec jen velké podniky, konkrétně jejich manažeři,“ vysvětluje nelibost k zákonu Dostál.

Pojišťovny se tak podle něj dostanou do područí bank, operátorů nebo obchodních řetězců, vlastnění veskrze ze zahraničí. „A také velkých zaměstnavatelů typu oceláren. Problém je, že tyto podniky jsou často majetkově propojeny také s nemocnicemi, takže skrz pojišťovny budou vlastně hradit péči samy sobě. Budou přitom myslet hlavně na svůj prospěch, nikoliv prospěch pacienta,“ uzavřel Ondřej Dostál.

Stejnou obavu vyjádřil  i viceprezident České lékařské komory Zdeněk Mrozek.

Piráti neuspěli

Vedení resortu ale oponuje: systém bude spravedlivější. „Zatímco nyní pojišťovny ovládají velcí zaměstnavatelé, novela jejich převahu otupí a dá příležitost i menším plátcům,“ řekl ministr Adam Vojtěch. Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné se totiž budou moci spojovat, aby společně dosáhli stanovené minimální výše odvedeného pojistného. Množství volitelů se tak rozšíří. 

Mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová navíc podotýká, že současný návrh není konečným řešením. Zdravotní pojišťovny podle ní co nevidět čeká velká reforma. "Nikdy nebylo ambicí této novely přijít s radikální změnou, ale pouze odstranit drobné nedostatky, které v právní úpravě shledal Ústavní soud. Ten dal zákonodárcům jeden rok na přijetí nápravy. Během této krátké doby tak nebylo možné přijít s koncepčními změnami, na nichž by byla široká shoda," uvedla. Kdy a jak chce ministerstvo pojišťovny reformovat, ale nesdělila.

Svůj návrh zákona sepsali i Piráti, kteří chtěli umožnit volby všem pojištěncům pomocí internetu či korespondenční volby. Tento návrh podpořila i senátorka Alena Dernerová. Sněmovnou ale neprošel.