Čerstvá publikace OECD Health at a Glance 2017 zarmoutila hlavně Chilany. Ukázalo se totiž, že jsou nejobéznějším ze srovnávaných národů. Radovat se nemohou ani Američané, jejich zdravotní systém je totiž bezkonkurenčně nejdražší, aniž by se to přímo projevovalo v kvalitě života.

Roční náklady na zdravotní péči přepočtené na paritu kupní síly v USA přesahují 200 tisíc korun, zatímco například v Polsku se pohybují kolem 40 tisíc korun. Přesto plná třetina Poláků – největší podíl ze všech srovnávaných zemí – z finančních důvodu raději k lékaři nejde.

Češi ve většině statistik nevybočují z průměru. V úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční patří Česko vedle Ruska, Slovenska, Maďarska a Pobaltí k nejhorším státům, od roku 1990 ale zaznamenalo významné zlepšení. Rusové umírají na nemoci srdce dvakrát častěji a spolu s Mexikem se jejich vyhlídky za poslední tři desetiletí nijak nezlepšily.

Publikace Health at a Glance 2017 je dostupná ke stažení na webu OECD.

Průměrná spotřeba alkoholu v Česku činí 11,5 litrů čistého etanolu na osobu, tedy více než 120 lahví vína ročně. Největšími pijany jsou Lotyši s více než 15 litry čistého lihu, naopak Indonésané jsou se svými 100 mililitry ve srovnání s Čechy prakticky abstinenty.

Studie bohužel odhalila, že pro většinu obyvatel vyspělých států je čistý vzduch nedostatkovým zbožím. Kromě severských států je ho dostatek pouze v Tichomoří, ve Spojených státech, Irsku, Španělsku a Portugalsku.

Česká republika se nicméně může pyšnit dostupností lékařské péče. Více než 97 procent Čechů uvádí, že se jim lékaři dostatečně věnovali, vše podstatné jim vysvětlovali a zapojovali je do rozhodování o dalším postupu. V Polsku tuto pozitivní zkušenost mělo méně než 60 procent dotázaných.