Co bychom měli, paní doktorko, vědět o cukrovce?
Cukrovka, čili diabetes mellitus, dostala svůj název podle svého nejnápadnějšího projevu, a tím je zvýšená hladina krevního cukru a výskyt cukru v moči. Netýká se jen cukru v krvi, čili glykemie, a při překročení určité hladiny pak i cukru v moči, čili glykosurie. Změny nastávají i v metabolismu tuků, lidé s cukrovkou se velmi často léčí také s vysokým krevním tlakem a zvýšenou kyselinou močovou, mají horší funkci imunitního systému a změny v krevní srážlivosti.

Jak vzniká diabetes, co je příčinou vzniku onemocnění?
Přes 90 procent diabetiků má cukrovku 2. typu, často nazývanou také stařecká. Ale tím, jak se zakulacuje naše populace a ubývá pohybu, začátek tohoto onemocnění se posouvá do stále mladšího a mladšího věku, kdy označení senior nesedí. Tento typ cukrovky je často spojen s obezitou. Příčinou je kombinace zhoršené citlivosti těla k inzulínu (tzv. inzulinorezistence) a uvolňování inzulínu z beta buněk slinivky břišní. Při záchytu tohoto typu diabetu mají pacienti často hladinu C-peptidu v krvi – ukazatele tvorby vlastního inzulínu – výrazně zvýšenou proti zdravé populaci, a přesto to jejich tělu nestačí.

U diabetiků 1. typu, kterých je asi 7% ze všech diabetiků, došlo ke zničení většiny beta buněk, těmto lidem inzulín chybí, a musí se tedy dodávat injekcemi, případně inzulínovou pumpou. Tento typ diabetu může vzniknout v jakémkoli věku. Zbylá necelá dvě procenta připadají na další typy diabetu, kde příčinou je jiné onemocnění, například onemocnění slinivky břišní nebo léčba kortikoidy.
Co se změnila kritéria pro těhotenskou cukrovku (hodnota glykemie na lačno je pro těhotné mnohem přísnější než pro zbylou populaci), přibylo i této diagnózy. Zde ale naštěstí většinou stačí jen mírná úprava stravování a s porodem se metabolismus cukrů upraví zase do normálu.

Kdo je nejvíc ohrožen vznikem této nemoci?
Jsou to lidé, jejichž blízcí příbuzní už cukrovkou trpí či trpěli. Dále lidé s kily navíc, a čím více těch kil je, tím je riziko výraznější. Ve zvýšeném riziku jsou také ti, kteří se vyhýbají přiměřené fyzické aktivitě. A tím nemyslím, že bychom museli tvrdě sportovat, stačí najít si čas alespoň na půl hodinky souvislé chůze denně. Nechat si pravidelně zkontrolovat hladinu svého krevního cukru by měli také lidé trpící zvýšeným krevním tlakem, mající poruchu ve složení krevních tuků či jsou léčeni pro dnu. Cukrovkou jsou více ohroženi také milovníci sekundárně zpracovaného masa, čili uzenin, klobás, paštik, hamburgerů atp.

Mohu sama poznat, že mám cukrovku, nebo je to onemocnění, které takzvaně nebolí, a nemusím o něm vědět?
Bohužel pro většinu lidí s nově zjištěnou cukrovkou platí druhá část vaší otázky. Cukrovka nebolí, a pokud hodnoty krevního cukru nejsou zvýšené výrazně, většina lidí na sobě nic nepozná. Nejčastěji se diabetes odhalí v rámci preventivní prohlídky či předoperačního vyšetření. Proto je pro mnohé těžké uznat, že je třeba cukrovku léčit, dosáhnout hodnot co nejbližších hodnotám normálním, když jim vůbec nic není!

Mezi klasické příznaky patří žízeň a nutnost více pít, měla jsem i nemocné, kteří udávali kolem 8 litrů a více za den. S tím souvisí časté močení, a to i v nočních hodinách, což výrazně narušuje spánek. Tito nemocní udávají velkou únavnost, malátnost, pocit vyčerpání. Typické jsou i změny zrakové ostrosti, naštěstí se jedná o poruchu přechodnou a s normalizací glykemie se zraková ostrost zase zlepší. Občas cesta k nám vede přes jiné odbornosti, kdy první příčinou návštěvy lékaře jsou opakované močové či genitální infekce, nehojící se defekt na plosce nebo prstech na nohou nebo závažné infekční postižení nohy, nepříjemné pocity v dolních končetinách hlavně v noci, postižení srdce či tepen dolních končetin.

Je cukrovka vyléčitelná? A co je na ní tak závažného?
Cukrovka se považuje za chorobu nevyléčitelnou. Zpátky do normy se může vrátit takzvaná porušená glukozová tolerance, kde jsou hodnoty glykemie jen mírně zvýšené a nesplňují ještě kritéria pro diabetes mellitus. Ve své praxi jsem viděla několik vzácných případů, kdy u obézního člověka po té, co se mu podařilo upravit jídelníček, zvýšit fyzickou aktivitu a shodit přebytečná kila tak, že se dostal do normy svou váhou, dosáhly normálních hodnot i laboratorní výsledky. K vymizení cukrovky může dojít u pacientů po bariatrické operaci (operaci kvůli obezitě).

Cukrovka je však onemocnění velmi záludné. Mírně nebo i více zvýšené hodnoty glykemií zpravidla žádné potíže nečiní, ale tiše a plíživě organismu škodí. Typickými komplikacemi cukrovky je postižení očního pozadí, jež může vést až ke slepotě, postižení ledvin, které může končit jejich selháním a nutností třikrát týdně dojíždět na několik hodin na umělou ledvinu. Trojlístek typických diabetických komplikací doplňuje postižení nervů, které se může projevit různě. Nejnápadnější bývá postižení dolních končetin, jež má buď bolestivé příznaky, kdy lidé trpí nepříjemnými pocity jako je pálení či brnění v prstech a ploskách zejména v noci a v klidu, nebo naopak mají citlivost sníženou, a to je velmi zrádné, protože necítí dotyk, tlak, nerozeznají teplé a studené, ale nevnímají ani bolest, a to pak (většinou spolu s postižením tepen dolních končetin) vede ke vzniku defektů nohou či k postižení nohou závažnou infekcí a k nutnosti operačních výkonů četně amputací. Cukrovka ničí i vegetativní nervy, a tak někteří diabetici trpí zažívacími potížemi, průjmy či zácpou, sexuálními problémy, poruchou pocení, poruchami srdečního rytmu atd. U nemocných cukrovkou je častější a časnější postižení srdečně cévního systému a mnoho dalších chorob.

Je tady možná prevence? Co pro sebe můžeme udělat, aby se nám cukrovka vyhnula?
Pokud ještě nejsem diabetik, pak nejlepší prevencí je zdravý životní styl. Rozumné stravování, normální tělesná váha, vhodné pohybové aktivity. A pravidelné preventivní prohlídky u praktického lékaře. Pokud už jsem diabetik, i pak můj osud záleží hlavně na mně. Nestačí jen pravidelně užívat tabletky, případně si píchat inzulín, ale je třeba dodržovat zásady zdravé životosprávy, i zde je dieta a pohyb základem, je vhodné si pravidelně kontrolovat svůj cukr i doma, a to jak na lačno, tak po jídle. Pravidelně, minimálně jedenkrát ročně, si nechat zkontrolovat oční pozadí a denně si kontrolovat své nohy. A pokud se vyskytnou nějaké problémy, rychle vyhledat příslušného specialistu.

A co pacientům nabízí moderní léčba cukrovky?
Diabetologie je středem mého profesního zájmu něco málo přes deset let a fascinuje mě, jak rychle se tento obor vyvíjí, kolik nových léků a pomůcek se každý rok objevuje a jak se rozšiřují léčebné možnosti i zlepšuje komfort pro pacienty. Nové moderní léky mají minimální riziko hypoglykémií, nehrozí tedy, že by hladina krevního cukru mohla klesnout do příliš nízkých hodnot. Jeden z nejnovějších léků má tak dlouhou účinnost, že se píchá jen jednou týdně. Inzulíny se aplikují inzulínovými pery s výměnnými náplněmi, nebo jednorázovými pery, pera vypadají jak větší propiska a není problém je přibalit do kabelky. Jehličky jsou tak miniaturní, že je aplikace inzulínu téměř bezbolestná. Inzulíny mají různou dobu účinku, a tak výběrem inzulínu s vhodným profilem účinku či jejich kombinací lze léčbu ušít každému na míru. Kdo o to má zájem, může mít vlastní glukometr a pojišťovna mu podle typu léčby uhradí určitý počet proužků. Zejména pro pacienty na inzulínu je důležité, aby si kdykoliv mohli svůj cukr zkontrolovat a podle toho a s ohledem na plánovanou fyzickou aktivitu upravit dávku inzulínu či upravit jídelníček. Pacienti odkázaní na léčbu inzulínem a splňující další kritéria mohou být léčeni inzulínovou pumpou, která trvale dodává malou (bazální) dávku inzulínu, a pacient si už jen určí, jakou dávku (bolus) mu pumpa má přidat k jídlu. Je možnost i kontinuální monitorace glykemie, kdy pomocí malého vysílače se slabým drátkem zavedeným do podkoží a přijímače podobného mobilnímu telefonu lze sledovat změny glykemie každých pět minut souvisle sedm dní v týdnu. Pojišťovna ale hradí maximálně čtyři takové monitorace za rok při splnění určitých podmínek.

Jaké služby poskytuje v léčbě cukrovky příbramská nemocnice?
První jarní den, 21. března, zahájily naše ambulance provoz v krásně zrekonstruovaných prostorách v přízemí pavilonu I v nemocnici ve staré Příbrami. Střed tvoří pracovna sester s kartotékou a edukační místnost, která je vybavena mnoha názornými pomůckami o léčbě cukrovky a vším, co s tím souvisí. V případě zájmu jsme schopni poskytnout edukaci (poučit) i pacienty léčené jinde, například u praktického lékaře. Dále zde máme přístroj pro měření transkutánního kyslíku, kterým se zjišťuje porucha prokrvení dolních končetin, a toto vyšetření zajišťujeme i pro chirurgy a cévní specialisty. Na tyto dvě centrální místnosti navazují z obou stran pracovny lékařek. Pátou místností je podiatrická ambulance, čili poradna pro léčbu a prevenci diabetické nohy. Spádové území pro tuto ambulanci přesahuje daleko hranice našeho okresu. Je v provozu každé úterý, kdy je současně v sousední diabetologické ambulanci přítomen protetik. Ten zde není jen pro naše pacienty, ale jeho služeb může využít kdokoliv, kdo potřebuje zhotovit jakoukoliv individuální protetickou či ortopedickou pomůcku, nejčastěji jsou to vložky do bot. Dětské diabetiky neléčíme. Z dospělé populace se staráme o pacienty se všemi typy diabetu včetně těhotných diabetiček. K léčbě využíváme všeho, co současná diabetologie nabízí, včetně léčby inzulínovou pumpou a kontinuální monitorace glykemie, vyhodnocování domácího měření přes počítač je již samozřejmostí. Naše ambulance je zapojena i do mezinárodního výzkumného projektu a má akreditaci pro přípravu lékařů k atestaci z diabetologie. Celý náš kolektiv se snaží vytvořit pro naše pacienty příjemné prostředí a nabídnout léčbu odpovídající současným znalostem a možnostem, jak ale s našimi doporučeními diabetik naloží, záleží už na něm. Motivace a upřímnost ze strany pacientů je minimálně polovinou úspěšné léčby a prevencí komplikací, jež může cukrovka vyvolat.

Jitka Kalousková, mluvčí nemocnice