Vyplývá to z vyšetření, které letos na konci listopadu absolvovalo v písecké nemocnici osmdesát mužů. Osm z nich mělo v krvi zvýšenou hladinu PSA (prostatický specifický antigen), která poukazuje na zvýšené riziko výskytu rakoviny prostaty. „Všech osm pacientů jsme pozvali na další vyšetření a postupně zjišťujeme, zda jsou skutečně nemocní,“ uvedl primář urologického oddělení Leoš Handrejch.

Případů přibývá
Rakovinou prostaty trpí stále více mužů. V posledních 15 letech se výskyt tohoto onemocnění v České republice téměř ztrojnásobil. Počet nově vzniklých onemocnění rakoviny prostaty je v jižních Čechách 58 na 100 tisíc obyvatel. Jedná se o nejčastější nádorové onemocnění mužů vůbec. Úmrtí na toto onemocnění je za stejné období ale více než třikrát nižší. To je dáno zejména prevencí, včasným záchytem a moderní, dynamicky se rozvíjející léčbou.

Nemocnice Písek se připojuje k celosvětové akci Movember, která je zaměřena na prevenci rakoviny prostaty a varlat a boj proti těmto onemocněním, pravidelně. Kromě toho každoročně pořádá i pochod Za zdravé chlapy upozorňující na nutnost prevence, jehož se účastní několik set lidí.

OHROŽENÍ ŠEDESÁTNÍCI
Největším pracovištěm v kraji, které se zabývá kromě jiného léčbou rakoviny prostaty, je urologické centrum českobudějovické nemocnice. Lékař centra Aleš Petřík vysvětlil, že úspěšnosti léčby výrazně napomáhá spolupráce centra s dalšími odděleními nemocnice, například onkologickým či radiodiagnostickým nebo oddělením nukleární medicíny.

„Jsme tak schopni pacientům s karcinomem prostaty poskytnout komplexní diagnostiku,“ řekl Aleš Petřík. Primář centra Miloš Fiala zdůraznil, že jde o jediné pracoviště v kraji, které pacientům nabízí návrh léčebného plánu i u pokročilých stadií.

Odborníci urologického centra ročně zajistí tzv. diagnostickou punkci, která rakovinu prostaty odhalí, u 600 pacientů. Vlastní operační výkon, tedy radikální prostatektomii, podstoupilo v roce 2016 95 pacientů. Všechny lékaři operovali laparoskopicky.

Výsledky léčby jsou podle Aleše Petříka závislé na charakteru a stupni onemocnění. „U počátečních stádií onemocnění dává operační výkon největší šanci ke kompletnímu vyléčení,“ doplnil Aleš Petřík.

Nejohroženější z hlediska výskytu rakoviny prostaty jsou muži nad 60 let, jejichž příbuzní měli zhoubný nádor prostaty.