S jakými vadami řeči k vám pacienti nejvíce přicházejí?
Navštěvují mě pacienti s vývojovou dysfázií, což je pojem pro narušený vývoj řeči. Ti patří jednoznačně do péče klinického logopeda. Tento problém se objeví již u dětí, ale neléčený může přetrvávat i u dospělého člověka. Dětem chybí slovní zásoba, neumí pojmenovat co jí, neznají názvy potravin, neumí ani pojmenovat oblečení, co mají na sobě. Nejsou schopny postavit souvislou, gramaticky správnou větu. Například neřeknou: „Já jsem se umyl“, ale pouze: „Já umyl.“ Dále ke mně posílají pediatři pacienty, u nichž při tradiční tříleté prohlídce zjistí, že děti vlastně téměř nemluví. Tady musím vyzdvihnout skvělou spolupráci se zdejšími pediatry. Opravdu se snaží nic nezanedbat, jakmile vyhodnotí u dítěte opožděný vývoj řeči, obratem ho posílají ke mně do ordinace.

Dále pak pomáhám napravovat lehčí vadu řeči, které se říká dyslalie. Tady se děti i dospělí potýkají s problémem vyslovování jednotlivých hlásek, především souhlásek L, R, Ř, C, S, Z a také Č, Š, Ž.

Logopedie. Ilustrační snímek
Pětina Čechů trpí vadou řeči. S koktavostí chodí na logopedii i dospělí

Co si myslíte, že je důvodem nárůstu vad řeči u dětí?
Důvodů je celá řada. Mnoho řečových vad vzniká krátce před porodem, při něm anebo krátce v době poporodní. Roli hraje například i novorozenecká žloutenka, kterou mnohá miminka prodělají, sotva přijdou na svět. Obrovskou roli pak sehrává současný životní styl. Rodiče se dětem nevěnují tolik, kolik by bylo třeba. Místo toho, aby si s nimi sedli a povyprávěli si, co přes den dělali, jak ho prožili, četli jim pohádky, šli ven a vyprávěli si o tom, co vidí nebo kudy procházejí, děti od útlého věku tráví většinu času u televize nebo počítače, v horším případě pak hned s mobilem v ruce. Uvedu příklad, kdy mi bylo doslova do breku. Seděla jsem v restauraci a k vedlejšímu stolu si přisedl tatínek s malou dcerkou. Za celou dobu, co jsem tam byla, tak na sebe nepromluvili, každý držel v ruce svůj mobil a tomu se věnovali víc než sobě samým. Podobných situací bych mohla jmenovat nepočítaně a myslím, že nejen já.

Magistra Kateřina Gerlická, jediná klinická logopedka na Domažlicku.Kateřina GerlickáZdroj: se souhlasem Kateřiny GerlickéA k nápravě používáte nějaké říkanky nebo jiné jazykové pomůcky?
Já ve své praxi říkanky a podobná cvičení téměř nepoužívám. Vždy pracuji s pomocí obrázků, které také půjčuji dětem domů. Soustředím se především na postavení mluvidel, jak pacient dýchá, jak sedí, jak je na tom sluchově a zrakově. Dle toho pak vedu terapii.

Věnujete se i dospělým pacientům. S čím ti k vám nejvíce přicházejí?
Do ordinace mi přicházejí z řad dospělých především pacienti, kteří jsou po nejrůznějších nehodách, mozkových a cévních příhodách, ale také ti, kteří mají problémy s polykáním.

Zvládáte vyhovět všem, kteří vás osloví?
Tak to bohužel ani náhodou. Snažím se, abych se jednou měsíčně mohla věnovat dětem s vývojovou dysfázií a opožděným vývojem řeči. Objednací termín nových pacientů je asi tak po 6 týdnech nejdříve. Navíc vzhledem k absenci klinického logopeda v tachovském regionu se na mne obracejí i pacienti odsud. Nové pacienty z Tachovska přijímám zcela výjimečně, ale když se jedná o opravdu velký problém, tak pak se snažím pomoct. Na víc nemám kapacitu. A nechala jsem si v péči několik pacientů, kteří ke mně jezdí roky. Nicméně i na ně vychází čas maximálně na jednu návštěvu za 6 týdnů.

Výuka dětí pod dohledem logopedky. Ilustrační snímek
Ministerstvo chce zavést školské logopedy. Názory expertů se různí

Co byste vzkázala veřejnosti v souvislosti s vaší specializací a profesí?
Vadu řeči, která vzniká v předporodní nebo porodní době lze ovlivnit jen stěží, ale další průběh určitě ano. Odložme na několik hodin denně v dnešní době nezbytnou techniku a povídejme si spolu, vyprávějme si. Mnozí tak ušetří spoustu času, který by následně trávili právě na cestách a v ordinacích logopedů.

Skutečnost, že na Tachovsku téměř tři roky nefungovala žádná ordinace klinického logopeda, potvrdil Deníku ředitel Polikliniky Tachov Petr Tuháček. Nicméně i zde se začíná blýskat na lepší časy, od počátku letošního roku může tachovská poliklinika opětovně nabídnout služby klinické logopedie.