Podle vědců se také prokázalo, že vysoká koncentrace prachu i benzoapyrenu zpomaluje u dětí vývoj mozku a snižuje jejich obranyschopnost. Informoval o tom dnes deník Mf Dnes.

Výzkum začal v roce 2013 a vědci při něm porovnávali obsah škodlivin z ovzduší v krvi, plazmě a moči stovky matek nekuřaček a stejného počtu novorozenců. Jeden z autorů výzkumu Radim Šrám uvedl, že vědci prováděli letní a zimní odběry a ve vzorcích krve odebraných od zkoumaných v Českých Budějovicích byla koncentrace prachových částic PM10 v létě 9,1 a v zimě 20,4 mikrogramu na metr krychlový, zatímco v Karviné to bylo v létě 28 a v zimě 54 mikrogramů na metr krychlový. Několikanásobně vyšší byly výsledky z Karviné i v případě koncentrací benzoapyrenu v těle.

Vědci podle Šráma zároveň ale zjistili, že mateřské mléko není škodlivinami kontaminováno a polyaromatické uhlovodíky z něj tak do těla novorozenců nepřejdou.

Šrám vedl podobný výzkum v regionu už před lety, tehdy se ale zaměřil na nemocnost dětí. Zjistil, že děti mladší šesti let, které žijí v ostravském obvodu Radvanice a Bartovice, jsou několikanásobně častěji nemocné než jejich vrstevníci z jiných částí Ostravy. Na vině je především ovzduší znečištěné průmyslem a dopravou. Podle měření hydrometeorologického ústavu se ovzduší v Moravskoslezském kraji zlepšuje, přesto dál patří mezi nejhorší v republice.