Letos na ní přednese své výsledky čtyřiatřicet studentů doktorských studijních programů z deseti zemí Evropy. Všichni prošli náročným výběrem na domovských fakultách, většinou se jedná o vítěze vědeckých konferencí. Akce je zaměřena na postgraduální studenty z lékařských fakult a nabízí možnost mezioborového setkání pro nejlepší mladé vědce.

Akce je pořádána pod záštitou rektora Univerzity Karlovy a v rámci Evropy se jedná o zcela výjimečnou aktivitu. Přednesené práce hodnotí desetičlenná mezinárodní odborná porota, která vždy vybírá tři nejlepší prezentace. Na autory vítězných prací čeká finanční odměna.

„Cílem tohoto mezinárodního setkání mladých lékařů a vědců je navázání pracovních kontaktů, možnost porovnání vědecké práce studentů a získání poznatků z jiných oborů medicíny. Všichni účastníci mají také jedinečnou možnost vystoupit před širokým obecenstvem s výsledky své práce, obhájit je v angličtině, získat zpětnou vazbu a načerpat nové zkušenosti," říká děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové Miroslav Červinka.

V letošním roce se královéhradecké konference zúčastní doktorandi z České republiky, Gruzie, Nizozemí, Maďarska, Polska, Portugalska, Rakouska, Slovenska, Velké Británie a také z Německa.