Julie Bienertová-Vašků z Přírodovědecké a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně přišla na to, že tento protein je přítomen v mateřském mléce, i na způsob, jak ho lze přidávat do umělé výživy. „Náš vynález se týká použití B-buněčného aktivujícího faktoru pro výrobu přípravku pro zvýšení slizniční imunity dětí v kojeneckém věku,“ uvádí autorka vynálezu.

Tento objev byl u nás schválen před třemi lety, byl také patentován Evropským patentovým úřadem (EPO) a singapurským patentovým úřadem v roce 2016. Docentka Bienertová-Vašků v současné době pracuje s firmami Bioveta a Enantis na komercionalizaci svého vynálezu.

Jak tato aspirantka na ocenění v soutěži Česká hlava danou látku zkoumala? „Od sedmi kojících žen jsme získali vzorky mateřského mléka a periferní žilní krve. Jednalo se o ženy, které měly nekomplikované, fyziologické těhotenství a které rodily spontánně. Vzorky mateřského mléka byly odebírány vždy ve dvojici mateřské mléko – žilní krev matky, a to v době porodu, pokud maminka již měla kolostrum (mlezivo), a poté 1. až 3., 12. až 14., 28. až 30., 88. až 90. a 178. až 180. den po porodu. Během celého trvání studie byly děti pouze plně kojeny,“ popisuje vědkyně.

BAFF v mateřském mléce.Zdroj: Deník„Tyto vzorky jsme dále zkoumali metodami současné proteomiky (disciplína zabývající se hromadným studiem proteinů a jejich vlastností – pozn. red.) a sledovali jsme, jaké látky jsou přirozeně v mléce přítomny a jaká je jejich časová dynamika během sledovaného období,“ dodává.

Zjistila, že BAFF se vylučuje ve značném množství do mateřského mléka. „Hladiny BAFF v mateřském mléce dosahují v časném poporodním období extrémních hodnot, 25x převyšujících cirkulující hodnoty v séru matky, a tyto hladiny postupně během kojení exponenciálně klesají,“ popisuje Bienertová-Vašků. (viz graf)

Protiinfekční efekt

Výzkum by měl mít široké praktické využití pro děti, které nemohou být plně kojeny. Jim lze krátkodobě podávat umělé kojenecké mléko s obsahem BAFF nebo směs BAFF s vodou, zejména pokud jsou tyto děti ohroženy závažnými infekcemi trávicí soustavy.

„Náš přípravek pro zvýšení slizniční imunity je určen pro časnou výživu kojenců a batolat do dvou let. Teoreticky je přípravek určen zejména pro krátkodobé použití u nezralých děti ve věku do šesti měsíců, které by z jeho užívání mohly nejvíce profitovat,“ uzavírá Julie Bienertová-Vašků.