„Vytvořili jsme v něm pravidla pro to, kdo má možnost  zažádat o asistovanou smrt,“ říká poslankyně a lékařka Věra Procházková (ANO), která za návrhem stojí. Mezi další předkladatele patří vedle jejích stranických kolegů například i poslanci za Piráty.

Zkušenosti z praxe

O nutnosti zavést eutanazii ji podle jejích dřívějších vyjádření přesvědčila její třicetiletá praxe na ARO. Spojila ji přitom s paliativní péčí, což je odborný termín pro starost o pacienty v pokročilém stadiu nevyléčitelné nemoci.

„Musí se udělat jasná pravidla, jak by měla tato péče vypadat. Pacient by na ni měl mít právo. Pokud by mu nebyla nabídnuta, nemohl by o asistovanou smrt požádat,“ říká Procházková.

Předložený zákon upravuje pravidla eutanazie i asistované sebevraždy s tím, že lékaři podle něj nemohou být nuceni, aby se na asistenci podíleli.

Ilustrační foto.
Máme povolit eutanazii? Čtenáři Deníku jsou spíše proti

„Při definici eutanazie je výslovně stanoveno, že jde o podání letálního prostředku pacientovi lékařem, jehož účelem je ukončení života pacienta na jeho výslovnou a dobrovolnou žádost,“ konstatuje se v návrhu. Asistovaná sebevražda je pak podle něj postup lékaře, který pacientovi pomůže k ukončení života vlastními silami nebo mu k němu poskytne prostředky. A to opět na výslovnou a dobrovolnou žádost nemocného.

O eutanazii by přitom mohli požádat jen zletilí a svéprávní pacienti, kteří nemocí trpí a nemají žádnou perspektivu. Vyjádřit by se k ní měli i členové rodin a lékaři. O provedení eutanazie by předběžně mohli požádat i pacienti, kteří trpí například Alzheimerovou nemocí a obávají se, že později by už ji vzhledem ke svéprávnosti podat nesměli.

Smrt z donucení

K žádosti by přitom podle Procházkové neměl být nikdo nucen. To je přitom námitka mnoha odpůrců eutanazie. Například člena etické komise České lékařské komory (ČLK), geriatra a internisty Zdeňka Kalvacha. „Bojím se toho, aby si lidé třeba i pod nátlakem rodiny nezačali říkat o ukončení života,“ říká s tím, že je to pouze jeho osobní názor, nikoliv stanovisko ČLK.

Unikátní operace srdce - zákrok skrz tříslo a stehenní žílu v podání hradeckých lékařů.
Srdečním selháním trpí v Česku stále mladší. Varováním může být i časté močení

Proti eutanazii je ovšem i z dalších důvodů. Paliativní péče prý dokáže většinou bolest u řady nemocí za pomoci různých postupů zmírnit. „Jako lékař jsem se nesetkal s člověkem, který by umíral a žádal by o eutanazii,“ míní. Jiná věc je podle něj, že samozřejmě lidé mohou odmítnout pokračovat v léčbě bez šancí na úspěch.